Forska & Donera

Inträdesavgifter Öppet

Vuxen 5,00 €
Rabattbiljett 3,50 €
Under 18 år gratis

Museet:
18.3-31.5 STÄNGT
1.6-31.8 mån-sön 11-17
1.9-31.12 ons-sön 11-16
Avvikande öppettider
Kansliet: vardagar enligt överenskommelse
Arkivet: 18.3-31.5 STÄNGT

Kontakt

Fiskars museum
Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 (0)45 1808111

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info (at) fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv
Åkerraden 11
10470 Fiskars
+358 (0)44 0500854
arkivet (at) fiskarsmuseum.fi

 

Arkivet

Pojo lokalhistoriska arkiv

I Pojo lokalhistoriska arkiv bevaras ett mångsidigt arkivmaterial som sträcker sig från 1800-talets privata brev och släktarkiv till dokumentation om livet i dag. Arkivets uppgift är att samla, ordna upp och bevara lokalhistoriskt arkivmaterial från hela det område som tidigare var Pojo kommun. Genom utåtriktad verksamhet vill arkivet upprätthålla intresset för lokalhistoria. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av forskning för att besöka arkivet, vi hjälper gärna! Skolgrupper är också välkomna till arkivet på Arkivdetektiverna verkstaden.

Arkivsamlingar

Privat- och föreningsarkiv

Den egentliga föremålssamlingen består av över 100 arkiv. Dessa är privat- och släktarkiv, gårdsarkiv, föreningar, samfund och företag.

Här hittar du arkivförteckningen.

Eugen Fritz diplom

Diplomet är ett minne av att herr Eugen Fritz som var medelm i Fiskars FBK  år 1943 tilldelats en minnesjetong av Finlands Allmänna Brandkårsförbund. Vallonättlingen Eugen Fritz var kopparslagare i tredje generationen på Fiskars bruk. Släkten Fritz arkiv innehåller bl.a. brev av släktens medlemmar, betyg och avtal från 1800- och 1900-talet.

Audiovisuelt material

Arkivets audiovisuella material består till största delen av intervjuer. Intervjuade fiskarsbor berättar om händelser i allt från vardagsliv till festhelger. Intervjuerna är från 1970-talet fram till idag.

Tidningsurklipp

Börje Sjöbloms och Fiskars hembygdsförenings tidningsurklipp från början av 1900-talet och fram till 2000-talet beskriver temavis bl.a. Pojo kommun och lokala personer. Andra världskrigets händelser har en egen urklippssamling.

Kartor

Arkivets kartsamling består av ca 70 olika kartor från 1800- och 1900-talet. Största delen av kartorna är från det område som tidigare var Pojo kommun. Några gamla stadskartor och landskartor från utlandet finns också.

Ritningar

Från det tidigare Pojo kommuns område finns ca 90 st byggnadsritningar. Ritningarna är från 1800- och 1900-talet. I samlingen finns även några ritningar för produkter som Fiskars-bolaget tillverkat.

"Ritning till en Byggnad för fyra stycken arbetare vid Malmberg grufvor"

Byggnaden har planerats av A. Lax 17.1.1829 till bostad för gruvarbetare vid Malmberg gruvor som låg vid Määrjärvis strand i Kisko socken. Ritningen visar byggnadens långsida, bottenplan och gaveln. Malmberg gruvor omnämns första gången på 1670-talet av Fiskarsägaren Johan Thorwöste. Gruvorna var i bruk åren 1670-1866.

Affischer

Affischsamlingen består av ca 60 affischer från 1800- och 1900-talet. Det finns bl.a. reklamaffischer för evenemang som arrangerats i Pojo.

Affisch för modevisning

Affischen gör reklam för en modevisning år 1972 med vilken Röda korset i Pojo samlade in medel för sin verksamhet. Förevisningsplats var Pojo Ungdomsförenings föreningshus Högåsa som ligger vid Pojo kyrkby. Även Pojo Ungdomsförenings arkiv bevaras i Pojo lokalhistoriska arkiv.

 

Låna arkivmaterial?

För att garantera att arkivmaterialet bevaras för kommande generationer lånar vi inte ut originalmaterial. Det går däremot i de flesta fall att kopiera dokument mot en liten ersättning. Kopieringsmaskin finns i arkivets mottagningsrum.