Forska & Donera

Inträdesavgifter Öppet

Vuxen 5,00 €
Rabattbiljett 3,50 €
Under 18 år gratis

Museet:
18.3-31.5 STÄNGT
1.6-31.8 mån-sön 11-17
1.9-31.12 ons-sön 11-16
Avvikande öppettider
Kansliet: vardagar enligt överenskommelse
Arkivet: 18.3-31.5 STÄNGT

Kontakt

Fiskars museum
Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 (0)45 1808111

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info (at) fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv
Åkerraden 11
10470 Fiskars
+358 (0)44 0500854
arkivet (at) fiskarsmuseum.fi

 

Bildsamlingen

Bildsamlingen

Museets bildsamling består av ca 4000 bilder. De äldsta fotografierna i bildsamlingen är från 1860-talet. Fotografierna föreställer till största delen personer, vyer och byggnader med anknytning till Fiskars och Pojo.

De äldsta fotografierna

De äldsta fotografierna i museets samling har fotograferats av den i Pojo födda C.J. Malmberg (1824-1895). Malmberg arbetade som kringresande fotograf och har bland annat fotograferat de äldsta bilderna av industrimiljöer i Finland under 1870-talet. På bilden Fiskars Mekaniska Werkstad år 1872. Mekaniska verkstaden i Fiskars var den äldsta i landet och grundades redan år 1837.

 

 

Fotoalbum

Redan innan museet grundades samlade Fiskars hembygdsförening på 1930-talet bilder från orten. Dessa fotografier lades i album som fick namnen yrkesmän, qvinnor, diverse personer och vyer. I de här albumen finns en stor samling av olika personer, både arbetare och tjänstemän, som bott och verkat på bruket kring sekelskiftet 1900.

 

Kopparslagaren Johan August Fritz (1854-1930) med frun Gustava och deras fyra äldsta barn.

 

 

Kopior ur bildsamlingen

De flesta bilder i samlingen går att beställa mot ersättning. Du kan få bilderna levererade i digital form på din minnessticka, på en cd-rom eller per e-post. Kontakta amanuensen +358 453538391, maria.ollikainen (at) fiskarsmuseum.fi för att göra en bildbeställning.

 Prislista PDF

Att tänka på - Kort om upphovsrättlagen

Vem äger bilden? Hur får den användas? Ska upphovsmannens namn anges när bilden används?

När du beställer en bild köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt / upphovsrätt är alltid upphovsmannens som även har äganderätten. Ensamrätten att bestämma över bilden gäller i 70 år efter upphovsmannens dödsår. En fotografisk bild som inte betraktas som verk är istället skyddad i 50 år efter framställningsåret. En bild får bara användas i det sammanhang som har överenskommits. Det gäller till exempel en viss typ av trycksak, upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på Internet under en viss tid.

Upphovsrättslagen är enkel: Fråga först!