Forska & Donera

Inträdesavgifter Öppet

Vuxen 5,00 €
Rabattbiljett 3,50 €
Under 18 år gratis

Museet:
18.3-31.5 STÄNGT
1.6-31.8 mån-sön 11-17
1.9-31.12 ons-sön 11-16
Avvikande öppettider
Kansliet: vardagar enligt överenskommelse
Arkivet: 18.3-31.5 STÄNGT

Kontakt

Fiskars museum
Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 (0)45 1808111

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info (at) fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv
Åkerraden 11
10470 Fiskars
+358 (0)44 0500854
arkivet (at) fiskarsmuseum.fi

 

Föremålssamlingen

Föremålssamlingen

Museets föremålssamling består av nästan 6000 föremål med anknytning till livet i Fiskars bruk. En del av föremålen finns utställda i vår basutställningen medan resten finns i förvaringsutrymmen och tas fram i samband med temautställningar. Samlingen består av föremål med anknytning till det dagliga livet som t.ex. husgeråd, möbler och textilier men även industriprodukter som tillverkats på bruket.

Kaffekök föremål nr 690

Kaffeköket eller -kokaren i koppar är tillverkad år 1880 i Fiskars av kopparslagaren Johan August Fritz (1854-1930). Kaffekokaren är en föregångare till 1900-talets Melitta-kaffebryggare. Släkten Fritz är av vallonursprung och verkade som kopparslagare på Fiskars i tre generationer, Johan August flyttade till Fiskars år 1860 tillsammans med föräldrar och syskon, hans far Johan August d.ä. var också kopparslagare. På Fiskars användes koppar från den egna gruvan Orijärvi som hade upptäckts år 1757.

 

 

 

Bordsstol föremål nr 460

Bordsstolen har varit i användning i ett arbetarhem i Fiskars. Till stallskarlen Lindblads familj hörde 12 barn, de yngre fick använda bordsstolen som bord vid måltider och läxläsning. Däremellan användes den som sittplats i familjen. Arbetarfamiljerna i bruket bodde trångt, en hel familj med föräldrar och flera barn kunde bo i ett litet kök. Möblerna i dessa bostäder var planerade så att de sparade utrymme.

Gjutskänk föremål nr 326

År 1836 lät brukspatron Johan Jacob Julin uppföra ett nytt och modernt gjuteri i Fiskars. Gjuteriet hade två kupolugnar och en lyftkran. Gjutskänken användes vid tappning av den smälta järnet i gjutflaskor eller ramar. Skänken hanterades med hjälp av lyftkranen och två karlar som höll i varsin ända.

Till gjuteriets produkter hörde i huvudsak gjutgods som behövdes vid fabriker och i samband med jordbruket. En av de större beställningarna var 90 stycken gjutkolonner och ett 28 fot (8,3 m) stort vattenhjul för Finlaysons fabrik i Tammerfors. I Fiskars göts även delar till Saima kanalbygge samt gravdetaljer för bl.a. Sandudds begravningsplats i Helsingfors.

Gjutning skedde en gång per vecka varefter arbetarna som normalt hade långa arbetsdagar direkt fick gå hem. Gjuteriet var i bruk fram till år 1954

Collectio minerali Julinian

Den Julinska mineraliesamlingen som finns i museet innehåller ca 400 olika prover och är möjligtvis Finlands äldsta. Collectio minerali Julinian består till största delen av mineralier som ägaren till Fiskars bruk Johan Jakob von Julin (1787-1853) har låtit samla från olika håll i Europa, isynnerhet från Finland, Sverige och England. Därtill består samlingen av ungefär 30-40 prover som har tillhört Johan Jacobs far apotekaren Johan Julin (1752-1820).
 

Lån ur samlingen

För att garantera att föremålssamlingen bevaras för kommande generationer lånar Fiskars museum ut föremål endast åt professionellt skötta museer. Föremål ur rekvisitasamlingen kan däremot lånas av alla enligt överenskommelse. Kontakta Museichef Emi Ingo +358 453538381 eller emi.ingo (at) fiskarsmuseum.fi