Organisation & Kontakt

Inträdesavgifter Öppet

Vuxen 5,00 €
Rabattbiljett 3,50 €
Under 18 år gratis

Museet:
18.3-31.5 STÄNGT
1.6-31.8 mån-sön 11-17
1.9-31.12 ons-sön 11-16
Avvikande öppettider
Kansliet: vardagar enligt överenskommelse
Arkivet: 18.3-31.5 STÄNGT

Kontakt

Fiskars museum
Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 (0)45 1808111

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info (at) fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv
Åkerraden 11
10470 Fiskars
+358 (0)44 0500854
arkivet (at) fiskarsmuseum.fi

 

Lediga jobb

Lediga jobb

Är du intresserad av att arbeta med oss? Du får gärna skicka en öppen ansökan där du berättar om dig själv samt varför du vill jobba på Fiskars museum. Vi värdesätter studier i museiämnen men det är inte en förutsättning för att få ett jobb, ett brinnande intresse för historia kan räcka. Eftersom vi jobbar på svenska och erbjuder tjänster på både finska, svenska och engelska krävs det att du hanterar alla tre språken.

Praktikplats

Studerar du museiämnen vid ett universitet och är i behov av museipraktik? Vi kan erbjuda dig praktikplats om du söker om delfinansiering från ditt eget universitet. Hör av dig! 

Är du arbetslös med intresse eller erfarenhet av museibranschen? Du kan då ansöka om arbetslivsträning vid Fiskars museum. Kontakta din lokala TE-service central för mer information.

Sommarjobb år 2020

Vi erbjuder sommarjobb på ett levande lokalmuseum för brukskultur. Om du utöver vanliga museisysslor varken är rädd för att sätta händerna i degen, använda en trimmer eller till exempel ta en roll som gjuteriarbetare så är du den person vi söker.

Guide (1 plats)

Till guidernas arbetsuppgifter hör kundbetjäning och försäljning vid museets kassa, guidning och att övervaka och hålla snyggt i museets utrymmen och trädgård. Guiderna deltar även i den övriga museipedagogiska verksamheten t.ex. handledning av verkstäder beroende på intresse och kunskaper. Av guiderna förväntar vi oss en tjänstvillig inställning, beredskap att klä sig i historisk dräkt samt ett intresse för brukets unika historia. Vi värdesätter studier i museiämnen, god kommunikationsförmåga och erfarenhet av liknande uppgifter. Goda kunskaper i finska, svenska och engelska är också en förutsättning för att sköta uppgiften. 

Arbetstid: 6,5 h/dag (32,5 h /vecka). Veckoslutsarbete ingår regelbundet i arbetstiden.
Lön: enligt kollektivavtal gällande museer.
Guiderna anställs för tiden 1.6.-31.8.2020.

Fritt formulerad ansökan och CV skall vara hos oss senast 20.3.2020 per e-post info@fiskarsmuseum.fi eller post Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars. En del av sökandena kallas på intervju fr.o.m. vecka 13. För de antagna arrangeras en introduktionsdag i maj. Mer information ger museichef Emi Ingo 045 3538381 emi.ingo@fiskarsmuseum.fi

Museibutiksassistent (1 plats)

Till museibutiksassistentens arbetsuppgifter hör kundbetjäning och försäljning vid museets kassa, mottagning av varor, framsättning, lagring, uppföljning och marknadsföringsuppgifter. Till uppgifterna hör även att övervaka och hålla snyggt i museets utrymmen. Vid behov är du även beredd att klä dig i historisk dräkt och delta i den övriga verksamheten på museet. Vi värdesätter studier i merkantila ämnen, god kundbetjäningsförmåga och tidigare erfarenhet av liknande uppgifter. Goda kunskaper i finska, svenska och engelska är en förutsättning för att kunna sköta uppgiften. 

Arbetstid: 6,5h/dag (32,5 h /vecka). Veckoledigheten är i regel under vardagar. 
Lön: enligt privata museernas kollektivavtal.
Guiden anställs för tiden 1.6.-31.8.2020.

Fritt formulerad ansökan och CV skall vara hos oss senast 20.3.2020 per e-post info@fiskarsmuseum.fi eller post Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars. En del av sökandena kallas på intervju fr.o.m. vecka 13. För de antagna arrangeras en introduktionsdag i maj. Mer information ger museichef Emi Ingo 045 3538381 emi.ingo@fiskarsmuseum.fi

Sommarguide (2 praktikplatser, en med stöd av Andelsbanken 2 v och en med  Raseborgs sommarjobbssedel 1 månad)

Vi anställer två sommarguider i åldern 15-17 år för att praktisera i den museipedagogiska verksamheten på Fiskars museum. Sommarguiderna deltar i att levandegöra museiområdet, handleda verkstäder t.ex. i bagarstugan eller tenngjuteriet och guida i bruket tillsammans med museets övriga guider. Arbetsuppgiften utformas enligt din förmåga och dina intressen. Guiderna är klädda i historisk dräkt, som man får låna av museet. I uppgiften behövs kunskap i finska, svenska och engelska. Andra språkkunskaper ses som merit. Praktikplatsen passar till exempel åt dig som har teater eller hantverk som hobby och som tycker om att uppträda.

Arbetstid: 5,5 h/dag (27,5 h/vecka) Veckoledigheten är i regel under vardagar. 
Lön: enligt privata museernas kollektivavtal 
Guiderna anställs för 2-4 veckor under tiden 6.6, 27.6-5.8

Skicka en fritt formulerad ansökan till oss senast 19.4.2020 per e-post info@fiskarsmuseum.fi eller post Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars. En del av sökandena kallas på intervju fr.o.m. vecka 17. För de antagna arrangeras en introduktionsdag i maj. Mer information ger museichef Emi Ingo 045 3538381 emi.ingo@fiskarsmuseum.fi

Museipedagogstjänst

Vi erbjuder ett intressant arbete på ett levande lokalmuseum för brukskultur för dig som vill arbeta i Fiskars bruk i ett tvåspråkigt, kreativt team med god flexibilitet. Fiskars museum upprätthålls av Fiskars hembygdsförening r.f.

På Fiskars museum har vi de senaste åren satsat mycket på att levandegöra historia genom olika museipedagogiska program. På museiområdet finns mångsidiga utställningar med hands on aktiviteter, en fungerade bagarstuga, ett tenngjuteri och en undervisningsträdgård. Som bäst håller vi på och bygger upp en helt ny spännande lärmiljö i anknytning till Finlands äldsta smalspåriga ånglok Lillbässen och övre brukets industri.

Museipedagogen ansvarar för och utvecklar den museipedagogiska verksamheten inklusive volontärverksamheten på museet. Till arbetsuppgiften hör att arrangera guidade turer, verkstäder och tidsresor riktade till såväl enskilda besökare som grupper samt att fungera som handledare för volontärer och sommaranställda. Du deltar även i utställningsverksamheten, arrangerandet av evenemang och marknadsföringsuppgifter tillsammans med museets övriga personal. Vid behov fungerar pedagogen som museichefens ställföreträdare.

Vi värdesätter att du har utmärkt kommunikations-, organisations- och samarbetsförmåga och att du är praktisk. Du klarar dessutom av att arbeta självständigt också under lite press.

Vi förutsätter att du har en högskoleutbildning inom lämpligt området till exempel i museiämnen eller pedagogik eller omfattande erfarenhet av liknande uppgifter inom museibranschen och har goda kunskaper i svenska, finska och engelska. Grundstudier i museologi ses som merit. Vi förväntar oss att du är villig att använda digitala arbetsredskap, är beredd att jobba kvällar och veckoslut och har tillgång till egen bil.

Arbetstid: heltid 7 h 15 min/dag, 36 h 15 min per vecka
Lön: enligt privata museernas kollektivavtal
Tjänsten är tillsvidare och tillsätts fr.o.m. 1.9.2020. Prövotid 4 månader.

Mer information ger museichef Emi Ingo 045-3538381, emi.ingo@fiskarsmuseum.fi

Fritt formulerad ansökan och CV skall vara hos oss senast 31.3.2020 per e-post info@fiskarsmuseum.fi eller på adressen Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars. En del av sökandena kallas på intervju fr.o.m. v. 15.