Organisation & Kontakt

Inträdesavgifter Öppet

 

Vuxen 5,00 €
Rabattbiljett 3,50 €
Under 18 år gratis

Museet:
19.2-25.2 mån-sön 11-16
24.3-31.5 ons-sön 11-16
1.6-31.8 mån-sön 11-17
1.9-13.1 ons-sön 11-16
Kansliet: vardagar enligt överenskommelse
Arkivet: tisdagar kl. 15-18

Kontakt

Fiskars museum
Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 (0)45 1808111

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info (at) fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv
Åkerraden 11
10470 Fiskars
+358 (0)44 0500854
arkivet (at) fiskarsmuseum.fi

 

Lediga jobb

Lediga jobb

Är du intresserad av att arbeta med oss? Du får gärna skicka en öppen ansökan där du berättar om dig själv samt varför du vill jobba på Fiskars museum. Vi värdesätter studier i museiämnen men det är inte en förutsättning för att få ett jobb, ett brinnande intresse för historia kan räcka. Eftersom vi jobbar på svenska och erbjuder tjänster på både finska och svenska krävs det att du hanterar båda språken flytande.

Praktikplats

Studerar du museiämnen vid ett universitet och är i behov av museipraktik? Vi kan erbjuda dig praktikplats om du söker om delfinansiering från ditt eget universitet. Hör av dig! 

Är du arbetslös med intresse eller erfarenhet av museibranschen? Du kan då ansöka om arbetslivsträning vid Fiskars museum. Kontakta din arbetskraftsbyrå för mer information!

Sommarjobb 2017

Guide (1 plats)

Till guidens arbetsuppgifter hör kundbetjäning vid museets kassa och i kaféet, guidning och trivsel på museiområdet samt deltagande i den övriga museipedagogiska verksamheten. Vi förväntar oss en utåtriktad och tjänstvillig inställning samt ett intresse för förmedling av brukets unika historia. Goda kunskaper i svenska, finska och engelska är en förutsättning för att kunna sköta uppgiften. Vi värdesätter studier i museiämnen eller erfarenhet av liknande uppgifter.

Arbetstid: 6,5h/dag (32,5 h /vecka). Veckoledigheten är i regel under vardagar.
Lön: enligt privata museernas kollektivavtal.
Guiden anställs för tiden 1.6.-31.8.2017.

Guide, museibutiksansvarig (1 plats)

Till guidens arbetsuppgifter hör kundbetjäning vid museets kassa och i kaféet, guidning och trivsel på museiområdet samt deltagande i den övriga museipedagogiska verksamheten. Guiden ansvar även för museibutikens uppföljning, rapportering och trivsel samt marknadsföring på sociala medier. Vi förväntar oss en utåtriktad och tjänstvillig inställning samt ett intresse för förmedling av brukets unika historia. Goda kunskaper i svenska, finska och engelska är en förutsättning för att kunna sköta uppgiften. Vi värdesätter studier i museiämnen och erfarenhet av kundbetjänings- eller försäljningsuppgifter.

Arbetstid: 6,5h/dag (32,5 h /vecka). Veckoledigheten är i regel under vardagar.
Lön: enligt privata museernas kollektivavtal.
Guiden anställs för tiden 1.6.-31.8.2017.

Fritt formulerad ansökan och CV skall vara hos oss senast 9.3.2017 per post Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars eller e-post info (at) fiskarsmuseum.fi. En del av sökandena kallas på intervju fr.o.m. vecka 10. För de antagna arrangeras en introduktionsdag i maj. Mer information ger amanuens Lotta Friberg +358 45 3538391, lotta.friberg (at) fiskarsmuseum.fi.