Organisation & Kontakt

Inträdesavgifter Öppet

Vuxen 5,00 €
Rabattbiljett 3,50 €
Under 18 år gratis

Museet:
18.3-31.5 STÄNGT
1.6-31.8 mån-sön 11-17
1.9-31.12 ons-sön 11-16
Avvikande öppettider
Kansliet: vardagar enligt överenskommelse
Arkivet: 18.3-31.5 STÄNGT

Kontakt

Fiskars museum
Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 (0)45 1808111

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info (at) fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv
Åkerraden 11
10470 Fiskars
+358 (0)44 0500854
arkivet (at) fiskarsmuseum.fi

 

Personal

 

Personal

Johan Halttunen
Museiassistent
Kundservice, guidningar, kansliarbete
+358(0)45 1808111 (bokningar)
johan.halttunen (at) fiskarsmuseum.fi

Emi Ingo
Museichef
Administration och utställningar
+358 (0)45 3538381
emi.ingo (at) fiskarsmuseum.fi

Trude Lindholm
Vikarierande museipedagog
Pedagogisk verksamhet, publikarbete
trude.lindholm (at) fiskarsmuseum.fi

Nina Lindstedt
Kansliassistent
nina.lindstedt (at) fiskarsmuseum.fi

Robert Louhimies
Arkivarie (tjänstledig 1.1-3.8.2020)
Arkivsamlingar
+358 (0)44 0500854
arkivet (at) fiskarsmuseum.fi

Maria Ollikainen
Museiamanuens
Föremåls- och bildsamlingar
+358(0)45 3538391
maria.ollikainen (at) fiskarsmuseum.fi

Rauna Rossow
Vikarierande museipedagog
Pedagogisk verksamhet, publikarbete
+358 (0)45 1808111 (bokningar), +358 (0)40 7427044
rauna.rossow (at) fiskarsmuseum.fi

Kenneth Silver
Vikarierande arkivarie / Projektplanerare Rädda Bässen projekt 
+358 (0)44 0500854 (arkivet), +358 (0)50 3503875
arkivet (at) fiskarsmuseum.fi, kenneth.silver (at) fiskarsmuseum.fi