Folkdräktens vädringsdag 5.8.
Image

Folkdräktens vädringsdag 5.8. I augusti 5.8 ordnas det på olika håll folkdräktens vädringsevenemang. Denna dag är Folkdräktens födelsedag. Den första vädrings-picknicen ordnades för 11 år sedan i Imatra, och efter detta har traditionen snabbt spridits till andra delar av Finland. Tanken kring vädringsevenemangen är att de får fungera som informella och fria sammankomster med folkdräkt, men de ordnas ofta av privata folkdräkts-entusiaster eller Kalevala Kvinnoförbundets lokalavdelningar. Fiskars museum önskar att alla som äger en folkdräkt eller bygdedräkt kommer till Fiskars museum för att delta i ett informellt vädringsevenemang. När du kommer till museet klädd i folk- eller bygdedräkt 5.8, får du inträdet gratis till museet hela dagen.  

Pojo folkdräkt 

Pojo folkdräkt baserar sig till största delen på berättelser av “gubben Nylund”, invånare på ett ålderdomshem i Snappertuna, som gjorde beskrivningar av de gamla dräkterna man tidigare använde i Pojo socken. Dräkten sammanställdes av föreningen Brages dräktbyrå. Till Pojos dräktkommitté tillhörde Alexander Rajalin, Olga Westerlund, och Eva och Hanna Gardberg.

Pojo folkdräkt togs i bruk år 1926. Kvinnodräktens kjol består av tegelröda, mattgröna och mattgula ränder på svartgrått botten. Axeldukens och fickans broderade mönster är designade av Eva och Hanna Gardberg. Förklädet kan vara av vitt linne, grönt ylletyg eller sidentyg. Vuxna kvinnor har bindmössa som huvudbonad.  

Mansdräktens väst har smala gröna och gula ränder på rött botten. Rocken är blå och knäbyxorna är mörkblåa. Till dräkten tillhör även en svart filthatt med breda brätten, och en vit eller gul halsduk.  

Ekenäs folkdräkt sammanställdes efter Pojodräkten, och modell togs exempelvis av kjolens ränder som är i samma färg.  

Folkdräktens vädringsdag 5.8.2020, amanuens Maria Ollikainen och museivärdinna Trude Lindholm har på sig Pojo folkdräkt i bilden.

Källor:

Finlandssvenska folkdräkter i västra och mellersta Nyland. Särtryck av en reportageserie i VN hösten 1982. Text: Lena Selén. Ekenäs 1983. Sida 7. 

Finlandssvenska dräktboken. 2008. Sidor 92-93 

Brage Friluftsmuseum https://brage.fi/sve/draktbyra/pukutoimisto/kansallispuvut/view-163967-28

Brage Friluftsmuseum https://brage.fi/sve/draktbyra/pukutoimisto/kansallispuvut/view-163967-29

Mari Varonen Pohjan kansallispuvusta https://kansallispuvussa.com/pojo/

Suomen käsityön museo https://www.craftmuseum.fi/suomen-kasityon-museo-3-2-2-0

Läs också