Tutki & Opi > Arkisto > Pohjan paikallishistoriallinen arkisto

Tällä sivustolla voit tutkia Pohjan paikallishistoriallisen arkiston kokoelmia. Arkistoluettelo koostuu yhdistysten, yritysten, maatilojen, sekä yksityishenkilöiden ja sukujen arkistoista. Tämän lisäksi arkisto sisältää myös sukututkimus- ja muuta aineistoa. Ota yhteyttä arkistonhoitajaan jos sinulla on kysyttävää tietystä arkistosta tai aineistosta.

Yhdistykset ja järjestöt

Antskog Marthakrets

Antskog privata folkskola

Billnäs Marthakrets

Billnäs nykterhetsförening

Billnäs sångkör

Billnäs ungdomsförening r.f.

Elgö fiskeförening

Femväpplingen

Fiskars brandkår

Fiskars fiskeförening

Fiskars folkbibliotek

Fiskars folkskola

Fiskars föreläsningsförening

Fiskars idrottsförening

Fiskars kyläseura

Fiskars Marthakrets

Fiskars nykterhetsförening

Fiskars riddargossar

Fiskars schackklubb

Fiskars tennisklubb

Fiskars ungdomsförening

Fiskars-Antskog industritjänstemannaförening

Fiskarin Marttayhdistys ry.

Folkhälsan i Pojo

Frihetskrigets vårdstiftelse Raseborg sv. avdelning

Finlands röda kors i Pojo damkommitté

Finlands röda kors, Pojo avdelning

FSGU-Lyckoväpplingen

Fiskarin urheilijat -47 / Fiskarin työväen urheilijat

Gymnastik- och idrottsföreningen Sport

Hembygdens sångare i Pojo

Hiihtoliitto (i Fiskars)

I.O.G.T. – Logen Nr 85 II Odlaren

I.O.G.T. – Logen Odlaren 1

I.O.G.T. – Logen Nr 14 Facklan Karis

Lotta Svärd

Mannerheims barnskyddsförbunds Billnäs avdelning

Mannerheims barnskyddsförbunds Fiskars avdelning

Mannerheims barnskyddsförbunds Åminnefors och Fjäderfabrikens avdelning r.f. 1975-1980

Pehrsböle Marthakerts

Pinjaisten Marttayhdistys

Pohjan Ekön kansakoulu

Pohjan Kirkonkylän suomenkielinen koulu

Pohjan yrittäjät – Pojo företagare

Pohjankurun Marttayhdistys

Pojo andelsförening

Pojo båtklubb – Pohjan venekerho

Pojo fiskeområde

Pojo fotoklubb

Pojo frontmannaveteraner – Pohjan rintamamiesveteraanit

Pojo försöksring

Pojo hembygdsförening r.f.

Pojo jaktvårdsförening

Pojo jordfond

Pojo Kyrkoby Marthakrets

Pojo lantbruksklubbförening r.f. / Pojo 4H-klubb r.f.

Pojo lantmannaförening

Pojo lantmannagille r.f.

Pojo absoluta nykterhetsförening / Pojo nykterhetsförening

Pojo lokalavdelning av Nylands svenska producentförbund (NSP)

Pojo pensionärer

Pojo scouters understödsförening r.f.

Pojo svenska Marthaförening

Pojo svenska småbrukarförening

Pojo ungdomsförening

Scoutkåren Pojo flickor

Scoutkåren Pojo pojkar

SFP i Pojo

Skrittskog Marthakrets

Skuru Marthakrets

Sophie von Julins stiftelse

Stiftelsen till förmån för Finlands svenska kvinnor och hem

Sunnanvik hembygdsförening

Villa Billnäs trädgård

Väglag

Västnyländska byggmästareförening

Västra Nylands lärarförening

Västra Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands nykterhetskrets

Åminnefors bruks brandkår

Åminnefors frivilliga brandkår

Åminnefors Marthakrets

Yksityis- ja sukuarkistot

Albert Winters privata arkiv

Alfons Flemmich

Blomqvist, Per-Olof samling

Eliel Nymans arkiv

Fritz släktens samlingar

Gardberg, Eva

Gerth Bieses arkiv

Granquist, Iris

Grundströms familjearkiv

Holmströms familjearkiv

Hult, Nils arkiv

Lammi, Aino samlingar

Lehtonen, Lahja arkiv

Lindroos, Bertel och Peter

Sandstedt, A.E.

Santesson släktens samlingar

Skogberg, Arvid samlingar

Släkten Appelgren

Släkten Axelsson samlingar

Släkten Sonck

von Julin släkten

Wernér, Åke

Wikströms, Birger samlingar

Yritykset

Billnäs fabriker

Fiskarsbolaget

Fjäderfabriken

FT-transport

Villa Billnäs trädgård

Maatilat

Brödtorp gårdsarkiv

Elgmo gårdsarkiv

Mörby gård

Muut

Pojo samling