Tietoa meistä

Fiskarsin museo

Peltorivi 13
10470 Fiskars
+358 45 180 8111
info@fiskarsmuseum.fi

Fiskarsin museon toimisto

Peltorivi 26
10470 Fiskars
etunimi.sukunimi
@fiskarsmuseum.fi

Pohjan paikallishistoriallinen arkisto

Korkeavuorenkatu 3
10300 Karjaa
+358 44 050 0854
arkivet@fiskarsmuseum.fi

Johan Halttunen

Museoassistentti

Yleisötyö, varaukset

+358 45 180 8111

johan.halttunen@fiskarsmuseum.fi

Nina Lindstedt

Toimistoapulainen

nina.lindstedt@fiskarsmuseum.fi

Robert Louhimies

Museonjohtajan sijainen

Hallinto, näyttelyt

+358 45 322 4500

robert.louhimies@fiskarsmuseum.fi

Linda Nylund

Arkistonhoitaja

Arkistokokoelmat

+358 44 050 0854

linda.nylund@fiskarsmuseum.fi

Maria Ollikainen

Amanuenssi

Esine- ja valokuvakokoelmat, museokauppa

+358 45 353 8391

maria.ollikainen@fiskarsmuseum.fi

Frida Westermarck

Museolehtori

Museo-opetus ja yleisötyö

+358 45 315 8570

frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi

Hankkeen tavoitteena on säilyttää ja esitellä Suomen vanhin
kapearaiteinen höyryveturi Pikku-Pässi sekä rakentaa Hammarbackenin museoalueelle uusi oppimisympäristö.

Fiskarsin kotiseutu­yhdistys ry

Fiskarsin museo perustettiin konttoristi Laura Holmströmin ja kätilö Gerda Gersin aloitteesta. Fiskarsiin liittyvien valokuvien sekä esineiden keruu aloitettiin 1930-luvulla ja vuonna 1940 perustettiin toimintaa ylläpitämään Fiskarsin kotiseutuyhdistys. Yhdistys avasi museon Konepajan vanhaan konttorirakennukseen vuonna 1949. Nykyisin museon toiminta on ammatillisesti koulutetun henkilökunnan vastuulla, mutta kotiseutuyhdistys toimii edelleen taustaorganisaationa.