Tietoa meistä

Fiskarsin museo

Peltorivi 13
10470 Fiskars
+358 45 180 8111
info@fiskarsmuseum.fi

Fiskarsin museon toimisto

Peltorivi 26
10470 Fiskars
etunimi.sukunimi
@fiskarsmuseum.fi

Pohjan paikallisarkisto

Peltorivi 11
10470 Fiskars
+358 44 050 0854
arkivet@fiskarsmuseum.fi

Johan Halttunen

Museoassistentti

Yleisötyö, varaukset

+358 45 180 8111

johan.halttunen@fiskarsmuseum.fi

Emi Ingo

Museonjohtaja

Hallinto, näyttelyt

+358 45 353 8381

emi.ingo@fiskarsmuseum.fi

Trude Lindholm

Museonlehtorin sijainen

Museo-opetus, yleisötyö

trude.lindholm@fiskarsmuseum.fi

Nina Lindstedt

Toimistoapulainen

nina.lindstedt@fiskarsmuseum.fi

Robert Louhimies

Arkistonhoitaja
(vanhempainvapaalla 1.1.-2.8.2020)

Arkistokokoelmat

+358 44 050 0854

arkivet@fiskarsmuseum.fi (arkisto) / robert.louhimies@fiskarsmuseum.fi

Maria Ollikainen

Museoamanuenssi

Esine- ja valokuvakokoelmat, museokauppa

+358 45 353 8391

maria.ollikainen@fiskarsmuseum.fi

Rauna Rossow

Museolehtorin sijainen

Museo-opetus, yleisötyö

+358 45 180 8111 (varaukset),
+358 40 742 7044

rauna.rossow@fiskarsmuseum.fi

Kenneth Silver

Arkistonhoitajan sijainen / Projektisuunnittelija

Pelastetaan Pässi hanke

+358 44 050 0854 (arkisto),
+358 50 350 3875

arkivet@fiskarsmuseum.fi (arkisto),
kenneth.silver@fiskarsmuseum.fi

Hankkeen tavoitteena on säilyttää ja esitellä Suomen vanhin
kapearaiteinen höyryveturi Pikku-Pässi sekä rakentaa Hammarbackenin museoalueelle uusi oppimisympäristö.

Fiskarsin kotiseutu­yhdistys ry

Fiskarsin museo perustettiin konttoristi Laura Holmströmin ja kätilö Gerda Gersin aloitteesta. Fiskarsiin liittyvien valokuvien sekä esineiden keruu aloitettiin 1930-luvulla ja vuonna 1940 perustettiin toimintaa ylläpitämään Fiskarsin kotiseutuyhdistys. Yhdistys avasi museon Konepajan vanhaan konttorirakennukseen vuonna 1949. Nykyisin museon toiminta on ammatillisesti koulutetun henkilökunnan vastuulla, mutta kotiseutuyhdistys toimii edelleen taustaorganisaationa.