Om oss

Fiskars Museum

Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 45 180 8111
info@fiskarsmuseum.fi

Fiskars museums kansli

Åkerraden 26
10470 Fiskars
förnamn.efternamn
@fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv

Åkerraden 11
10470 Fiskars
+358 44 050 0854
arkivet@fiskarsmuseum.fi

Johan Halttunen

Museiassistent

Kundservice, guidningar, bokningar

+358 45 1808111 (bokningar)

johan.halttunen@fiskarsmuseum.fi

Emi Ingo

Museichef

Administration och utställningar

+358 45 353 8381

emi.ingo@fiskarsmuseum.fi

Trude Lindholm

Vikarierande museipedagog

Pedagogisk verksamhet, publikarbete

trude.lindholm@fiskarsmuseum.fi

Nina Lindstedt

Kansliassistent

nina.lindstedt@fiskarsmuseum.fi

Robert Louhimies

Arkivarie

Arkivsamlingar

+358 44 050 0854

robert.louhimies@fiskarsmuseum.fi

Maria Ollikainen

Museiamanuens

Föremåls- och bildsamlingar, museibutik

+358 45 353 8391

maria.ollikainen@fiskarsmuseum.fi

Irene Nurminen

Museipedagog

Pedagogisk verksamhet, publikarbete

+358 45 315 8570

irene.nurminen@fiskarsmuseum.fi

Kenneth Silver

Projektplanerare

Rädda Bässen projekt

+358 50 350 3875

kenneth.silver@fiskarsmuseum.fi

Projektet har som avsikt att bevara och presentera Finlands äldsta smalspåriga ånglok Lillbässen och skapa en ny lärmiljö i anknytning till museiområdet Hammarbacken.

Fiskars hembygds­förening r.f.

Fiskars museum grundades på initiativ av kontoristen Laura Holmström och barnmorskan Gerda Gers. Insamlandet av fotografier och föremål från Fiskars påbörjades redan på 1930-talet och år 1940 stiftades Fiskars Hembygdsförening r.f. som upprätthållande organisation. Museet öppnades i Mekaniska verkstadens f.d. kontor år 1949. I dag drivs verksamheten av personal med museiutbildning medan hembygdsföreningen fortfarande kvarstår som museets upprätthållare