Om oss

Fiskars museum

Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 45 180 8111
info@fiskarsmuseum.fi

Fiskars museums kansli

Åkerraden 26
10470 Fiskars
förnamn.efternamn
@fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv

Högbergsgatan 3
10300 Karis
+358 44 050 0854
arkivet@fiskarsmuseum.fi

Johan Halttunen

Museiassistent

Kundservice, guidningar, bokningar

+358 45 1808111 (bokningar)

johan.halttunen@fiskarsmuseum.fi

Nina Lindstedt

Kansliassistent

nina.lindstedt@fiskarsmuseum.fi

Robert Louhimies

Vikarierande museichef

Administration och utställningar

+358 45 322 4500

robert.louhimies@fiskarsmuseum.fi

Linda Nylund

Arkivarie

Arkivsamlingar

+358 44 050 0854

linda.nylund@fiskarsmuseum.fi

Maria Ollikainen

Amanuens

Föremåls- och bildsamlingar, museibutik

+358 45 353 8391

maria.ollikainen@fiskarsmuseum.fi

Frida Westermarck

Museipedagog

Pedagogisk verksamhet och publikarbete

+358 45 315 8570

frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi

Projektet har som avsikt att bevara och presentera Finlands äldsta smalspåriga ånglok Lillbässen och skapa en ny lärmiljö i anknytning till museiområdet Hammarbacken.

Fiskars hembygds­förening r.f.

Fiskars museum grundades på initiativ av kontoristen Laura Holmström och barnmorskan Gerda Gers. Insamlandet av fotografier och föremål från Fiskars påbörjades redan på 1930-talet och år 1940 stiftades Fiskars Hembygdsförening r.f. som upprätthållande organisation. Museet öppnades i Mekaniska verkstadens f.d. kontor år 1949. I dag drivs verksamheten av personal med museiutbildning medan hembygdsföreningen fortfarande kvarstår som museets upprätthållare