Om oss

Fiskars museum

Åkerraden 13
10470 Fiskars
+358 45 180 8111
info@fiskarsmuseum.fi

Fiskars museums kansli

Åkerraden 26
10470 Fiskars
förnamn.efternamn
@fiskarsmuseum.fi

Pojo lokalhistoriska arkiv

Högbergsgatan 3
10300 Karis
+358 44 050 0854
arkivet@fiskarsmuseum.fi

Johan Halttunen

Museiassistent

Öppethållning, publikarbete, bokningar

+358 45 1808111 (bokningar)

johan.halttunen@fiskarsmuseum.fi

Emi Ingo

Museichef

Administration, ekonomi, projekt

+358 45 353 8381

emi.ingo@fiskarsmuseum.fi

Maria Ollikainen

Amanuens

Föremåls- och bildsamlingar, utställningar

+358 45 353 8391

maria.ollikainen@fiskarsmuseum.fi

Jonas Selenius

Arkivarie

Arkivsamlingar

044 050 0854

jonas.selenius@fiskarsmuseum.fi

Frida Westermarck

Museipedagog

Pedagogisk verksamhet och publikarbete

+358 45 315 8570

frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi

Hanna Räisänen

Museiassistent

Öppethållning, publikarbete, museibutik

+358 45 1808111

hanna.raisanen@fiskarsmuseum.fi

Projektet har som avsikt att restaurera och presentera Finlands äldsta bevarade smalspåriga ånglok Lillbässen och skapa en upplevelse- och lärmiljö i anknytning till loket.

Fiskars hembygds­förening r.f.

Fiskars museum grundades på initiativ av kontoristen Laura Holmström och barnmorskan Gerda Gers. Insamlandet av fotografier och föremål från Fiskars påbörjades redan på 1930-talet och år 1940 stiftades Fiskars Hembygdsförening r.f. som upprätthållande organisation. Museet öppnades i Mekaniska verkstadens f.d. kontor år 1949. I dag drivs verksamheten av personal med museiutbildning medan hembygdsföreningen fortfarande kvarstår som museets upprätthållare