Besök oss > Museiområdet Hammarbacken

Museiområdet Hammarbacken

Fiskars museum finns beläget på Hammarbacken i Fiskars övre bruk. Benämningen Hammarbacken kommer från det att stångjärnshammaren från och med 1600-talet var placerad här vid den översta forsen i Fiskars å. Övre bruket med mekanisk verkstad, gjuteri, valsverk och plogsmedja var centrum för brukets grovsmidesindustri.

Museets huvudbyggnad Gamla kontoret

I museets huvudbyggnad finns vår basutställning, biljettförsäljning och museibutik. Här arrangeras även temautställningar av olika slag.

Byggnaden uppfördes som kontor för Mekaniska verkstaden och bostad för kontorister i mitten av 1800-talet. Vem som ritat byggnaden är okänt, eftersom byggnadens originalritningar inte finns bevarade. Under 1900-talet beboddes huset av flera arbetarfamiljer och år 1949 blev byggnaden museum på initiativ av kontoristen Laura Holmström och barnmorskan Gerda Gers. Vid restaureringen år 2014 fann man gamla färg- och tapetlager som fick stå som grund vid valet av nya ytskikt. Väggarna målades med matt linoljefärg som pigmenterades för hand i olika kulörer och fönstren restaurerades på traditionellt vis. I det så kallade Julin-rummet återskapades en purpurfärgad schablonmålning på väggarna och det ursprungliga trägolvet togs fram. De gamla målnings- och tapetlagren finns fortfarande kvar under de nya ytorna och kan ses via så kallade färg- och tapettrappor i väggar och lister i alla rum.

Uthuslänga med Bagarstuga

I den röda uthuslängan mittemot gamla kontoret förvarade man ved och trädgårdsredskap. I byggnaden finns även en av brukets gamla bagar- och mangelstugor, som användes gemensamt av arbetarfamiljerna. I uthuslängan kan man sommartid känna doften av nybakat bröd och se nytvättade linnehanddukar hänga på tvättlinan eftersom här arrangeras museipedagogisk verksamhet av olika slag t.ex. Bruksfolkets aktiviteter, tidsresor och verkstäder för grupper. Intill Bagarstugan finns gjuteriet, där gjutning förevisas och Opp-i-bruke utställningen.

Slaggbyggnaden

Byggnaden uppfördes år 1842 som matsal för arbetarna i övre bruket. Byggnadstekniken för huset är speciell och det är osäkert om några motsvarande hus det finns i Finland. Väggarna består av tegel med slaggflis emellan, därav har huset fått namnet Slaggbyggnaden. På grund av bostadsbrist användes byggnaden senare som bostadshus för flera arbetarfamiljer och ensamstående. År 1970 blev huset tomt på invånare och det fick stå öde tills museet år 1983 övertog och renoverade byggnaden. På övre våningen återskapades bland annat en änkebostad och ungkarlslya. I byggnadens nedre våning finns i dag museets kontor och det mysiga Café Hammarbacken som bjuder på färska örfilar och gott kaffe.

Bra att veta innan besöket

Vi välkomnar alla slags besökare till vårt museum oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder. Tyvärr är museiområdet för tillfället inte tillgängligt för rörelsehindrade. Ta därför gärna kontakt på förhand så planerar vi ert besök så att ni ska få en så givande upplevelse som möjligt!