Om oss > Lediga jobb

Lediga jobb

Är du intresserad av att arbeta med oss? Du får gärna skicka en öppen ansökan där du berättar om dig själv samt varför du vill jobba på Fiskars museum. Vi värdesätter studier i museiämnen men det är inte en förutsättning för att få ett jobb, ett brinnande intresse för historia kan räcka. Eftersom vi jobbar på svenska och erbjuder tjänster på både finska, svenska och engelska krävs det att du hanterar alla tre språken.

Praktikplats

Studerar du museiämnen vid ett universitet och är i behov av museipraktik? Vi kan erbjuda dig praktikplats om du söker om delfinansiering från ditt eget universitet. Hör av dig! Är du arbetslös med intresse eller erfarenhet av museibranschen? Du kan då ansöka om arbetslivsträning vid Fiskars museum. Kontakta din lokala TE-service central för mer information.

Sommarjobb 2023

Guide (2 platser) 

Vi erbjuder sommarjobb som guide på ett levande lokalmuseum för brukskultur. Om du utöver sedvanliga kundtjänstuppgifter till exempel är beredd på att sätta händerna i degen, använda en trimmer eller ta en roll som bruksarbetare så är du den person vi söker. 

Till guidernas arbetsuppgifter hör kundbetjäning vid museets kassa och museibutik, guidning av besökare, övervakning och levandegörande av museets utställningar och att hålla snyggt i museets utrymmen och trädgård. Av guiderna förväntar vi oss en tjänstvillig inställning, beredskap att klä sig i historisk dräkt samt ett intresse för brukets unika historia. Vi värdesätter studier i museiämnen, god kommunikationsförmåga och erfarenhet av kundbetjäningsuppgifter. Goda kunskaper i finska, svenska och engelska är också en förutsättning för att sköta uppgiften. Övriga språkkunskaper ses som merit. 

Arbetstid: 6,5 h/dag (32,5 h /vecka). Veckoslutsarbete ingår regelbundet i arbetstiden. 
Lön: enligt privata museernas kollektivavtal. 
Guiderna anställs för tiden 1.6.-31.8.2023. 

Fritt formulerad ansökan och CV skall vara hos oss senast 8.3.2023 per e-post info@fiskarsmuseum.fi eller post Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars. En del av sökandena kallas på intervju fr.o.m. vecka 11. För de antagna arrangeras en introduktionsdag innan arbetet börjar. Mer information ger museichef Emi Ingo 045 3538381, emi.ingo@fiskarsmuseum.fi. Se även vår hemsida fiskarsmuseum.fi 

Guidepraktikanter (2 platser) 

Vi erbjuder sommarjobb för ungdomar i åldern 15-17 år för att arbeta som guidepraktikanter inom den museipedagogiska verksamheten på Fiskars museum. Jobbet passar till exempel dig som har teater, hantverk eller musik som hobby och som tycker om att uppträda. 

Praktikanterna deltar tillsammans med museets övriga guider i att levandegöra museiområdet, handleda verkstäder i bagarstugan och guida besökare. Arbetsuppgiften utformas enligt dina intressen och din förmåga. Guiderna är klädda i historisk dräkt, som man får låna av museet. I uppgiften behövs kunskap i finska, svenska och engelska.  

Den ena guidepraktikanten anställs för 2 veckor under tiden 10.6-11.8.2023 med Andelsbankens sommarjobbsstöd.
Den andra guidepraktikanten anställs för 4 veckor under tiden 10.6-11.8.2023 med sommarjobbssedel.

Arbetstid: 5,5 h/dag (27,5 h/vecka). Veckoslutsarbete kan ingå i arbetstiden. 
Lön: enligt privata museernas kollektivavtal  

Skicka en fri ansökan, där du berättar lite om dig själv, dina intressen och om du söker om sommarjobb med Andelsbankens stöd eller har sommarjobbssedel, till oss senast 14.4.2023 per e-post info@fiskarsmuseum.fi eller per post Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars. En del av sökandena kallas på intervju fr.o.m. vecka 16. För de antagna arrangeras en introduktionsdag innan arbetet börjar. Mer information ger museichef Emi Ingo 045 3538381, emi.ingo@fiskarsmuseum.fi. Se även vår hemsida fiskarsmuseum.fi