Om oss > Lediga jobb

Lediga jobb

Är du intresserad av att arbeta med oss? Du får gärna skicka en öppen ansökan där du berättar om dig själv samt varför du vill jobba på Fiskars museum. Vi värdesätter studier i museiämnen men det är inte en förutsättning för att få ett jobb, ett brinnande intresse för historia kan räcka. Eftersom vi jobbar på svenska och erbjuder tjänster på både finska, svenska och engelska krävs det att du hanterar alla tre språken.

Praktikplats

Studerar du museiämnen vid ett universitet och är i behov av museipraktik? Vi kan erbjuda dig praktikplats om du söker om delfinansiering från ditt eget universitet. Hör av dig! Är du arbetslös med intresse eller erfarenhet av museibranschen? Du kan då ansöka om arbetslivsträning vid Fiskars museum. Kontakta din lokala TE-service central för mer information.

Sommarjobb år 2022

Vi erbjuder sommarjobb på ett levande lokalmuseum för brukskultur. Om du utöver vanliga museisysslor varken är rädd för att sätta händerna i degen, använda en trimmer eller till exempel ta en roll som gjuteriarbetare så är du den person vi söker.

Sommarguide (2 praktikplatser)

Vi anställer två sommarguider i åldern 15-17 år för att praktisera i den museipedagogiska verksamheten på Fiskars museum. Sommarguiderna deltar i att levandegöra museiområdet, handleda verkstäder t.ex. i bagarstugan eller tenngjuteriet och guida i bruket tillsammans med museets övriga guider. Arbetsuppgiften utformas enligt din förmåga och dina intressen. Guiderna är klädda i historisk dräkt, som man får låna av museet. I uppgiften behövs kunskap i finska, svenska och engelska. Andra språkkunskaper ses som merit. Praktikplatsen passar till exempel åt dig som har teater eller hantverk som hobby och som tycker om att uppträda.

Arbetstid: 5,5 h/dag (27,5 h/vecka) Veckoledigheten är i regel under vardagar.

Lön: enligt privata museernas kollektivavtal

Guiderna anställs för 2-4 veckor under tiden 27.6-5.8.2022.

Skicka en fritt formulerad ansökan till oss senast 15.4.2022 per e- post info@fiskarsmuseum.fi eller post Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars. En del av sökandena kallas på intervju fr.o.m. vecka 16. För de antagna arrangeras en introduktionsdag i maj.

Mer information ger museichef Robert Louhimies 045 3224500 robert.louhimies@fiskarsmuseum.fi.