Om oss > Lediga jobb

Lediga jobb

Är du intresserad av att arbeta med oss? Du får gärna skicka en öppen ansökan där du berättar om dig själv samt varför du vill jobba på Fiskars museum. Vi värdesätter studier i museiämnen men det är inte en förutsättning för att få ett jobb, ett brinnande intresse för historia kan räcka. Eftersom vi jobbar på svenska och erbjuder tjänster på både finska, svenska och engelska krävs det att du hanterar alla tre språken.

Praktikplats

Studerar du museiämnen vid ett universitet och är i behov av museipraktik? Vi kan erbjuda dig praktikplats om du söker om delfinansiering från ditt eget universitet. Hör av dig! Är du arbetslös med intresse eller erfarenhet av museibranschen? Du kan då ansöka om arbetslivsträning vid Fiskars museum. Kontakta din lokala TE-service central för mer information.

Sommarjobb år 2020

Vi erbjuder sommarjobb på ett levande lokalmuseum för brukskultur. Om du utöver vanliga museisysslor varken är rädd för att sätta händerna i degen, använda en trimmer eller till exempel ta en roll som gjuteriarbetare så är du den person vi söker.

Guide (1 plats)

Till guidernas arbetsuppgifter hör kundbetjäning och försäljning vid museets kassa, guidning och att övervaka och hålla snyggt i museets utrymmen och trädgård. Guiderna deltar även i den övriga museipedagogiska verksamheten t.ex. handledning av verkstäder beroende på intresse och kunskaper. Av guiderna förväntar vi oss en tjänstvillig inställning, beredskap att klä sig i historisk dräkt samt ett intresse för brukets unika historia. Vi värdesätter studier i museiämnen, god kommunikationsförmåga och erfarenhet av liknande uppgifter. Goda kunskaper i finska, svenska och engelska är också en förutsättning för att sköta uppgiften.

Arbetstid: 6,5 h/dag (32,5 h /vecka). Veckoslutsarbete ingår regelbundet i arbetstiden.

Lön: enligt kollektivavtal gällande museer.

Guiderna anställs för tiden 1.6.-31.8.2020.

Fritt formulerad ansökan och CV skall vara hos oss senast 20.3.2020 per e- post info@fiskarsmuseum.fi eller post Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars. En del av sökandena kallas på intervju fr.o.m. vecka 13. För de antagna arrangeras en introduktionsdag i maj.

Mer information ger museichef Emi Ingo 045 3538381 emi.ingo@fiskarsmuseum.fi.

Museibutiks­assistent (1 plats)

Till museibutiksassistentens arbetsuppgifter hör kundbetjäning och försäljning vid museets kassa, mottagning av varor, framsättning, lagring, uppföljning och marknadsföringsuppgifter. Till uppgifterna hör även att övervaka och hålla snyggt i museets utrymmen. Vid behov är du även beredd att klä dig i historisk dräkt och delta i den övriga verksamheten på museet. Vi värdesätter studier i merkantila ämnen, god kundbetjäningsförmåga och tidigare erfarenhet av liknande uppgifter. Goda kunskaper i finska, svenska och engelska är en förutsättning för att kunna sköta uppgiften.

Arbetstid: 6,5h/dag (32,5 h /vecka). Veckoledigheten är i regel under vardagar.

Lön: enligt privata museernas kollektivavtal. Guiden anställs för tiden 1.6.-31.8.2020.

Fritt formulerad ansökan och CV skall vara hos oss senast 20.3.2020 per e- post info@fiskarsmuseum.fi eller post Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars. En del av sökandena kallas på intervju fr.o.m. vecka 13. För de antagna arrangeras en introduktionsdag i maj.

Mer information ger museichef Emi Ingo 045 3538381 emi.ingo@fiskarsmuseum.fi.

Sommarguide (2 praktikplatser, en med stöd av Andelsbanken 2 v och en med Raseborgs
sommarjobbs­sedel 1 månad)

Vi anställer två sommarguider i åldern 15-17 år för att praktisera i den museipedagogiska verksamheten på Fiskars museum. Sommarguiderna deltar i att levandegöra museiområdet, handleda verkstäder t.ex. i bagarstugan eller tenngjuteriet och guida i bruket tillsammans med museets övriga guider. Arbetsuppgiften utformas enligt din förmåga och dina intressen. Guiderna är klädda i historisk dräkt, som man får låna av museet. I uppgiften behövs kunskap i finska, svenska och engelska. Andra språkkunskaper ses som merit. Praktikplatsen passar till exempel åt dig som har teater eller hantverk som hobby och som tycker om att uppträda.

Arbetstid: 5,5 h/dag (27,5 h/vecka) Veckoledigheten är i regel under vardagar.

Lön: enligt privata museernas kollektivavtal

Guiderna anställs för 2-4 veckor under tiden 6.6, 27.6-5.8

Skicka en fritt formulerad ansökan till oss senast 19.4.2020 per e- post info@fiskarsmuseum.fi eller post Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars. En del av sökandena kallas på intervju fr.o.m. vecka 17. För de antagna arrangeras en introduktionsdag i maj.

Mer information ger museichef Emi Ingo 045 3538381 emi.ingo@fiskarsmuseum.fi.