Om oss > Lediga jobb

Lediga jobb

Är du intresserad av att arbeta med oss? Du får gärna skicka en öppen ansökan där du berättar om dig själv samt varför du vill jobba på Fiskars museum. Vi värdesätter studier i museiämnen men det är inte en förutsättning för att få ett jobb, ett brinnande intresse för historia kan räcka. Eftersom vi jobbar på svenska och erbjuder tjänster på både finska, svenska och engelska krävs det att du hanterar alla tre språken.

Praktikplats

Studerar du museiämnen vid ett universitet och är i behov av museipraktik? Vi kan erbjuda dig praktikplats om du söker om delfinansiering från ditt eget universitet. Hör av dig! Är du arbetslös med intresse eller erfarenhet av museibranschen? Du kan då ansöka om arbetslivsträning vid Fiskars museum. Kontakta din lokala TE-service central för mer information.

Sommarjobb 2024

Guidepraktikanter (Obs! anökningstiden har förlängts till 7.4.2024, men vi anställer i den takt vi hittar lämpliga personer)

Vi erbjuder sommarjobb för ungdomar i åldern 15-17 år för att arbeta som guidepraktikanter inom den museipedagogiska verksamheten på Fiskars museum. Jobbet passar till exempel dig som har teater, hantverk eller musik som hobby och som tycker om att uppträda. Sökanden bör ha sommarjobbssedel från Raseborgs stad eller MLL Fiskarin paikallisyhdistys ry.

Praktikanterna deltar tillsammans med museets övriga guider i att levandegöra museiområdet, handleda verkstäder i bagarstugan och guida besökare. Arbetsuppgiften utformas enligt dina intressen och din förmåga. Guiderna är klädda i historisk dräkt, som man får låna av museet. I uppgiften behövs kunskap i finska, svenska och engelska.

Arbetstid: 5,5 h/dag (totalt 100 h). Veckoslutsarbete kan ingå i arbetstiden.
Lön: enligt privata museernas kollektivavtal
Guidernas arbetsturer är under perioden 8.6-11.8.2024.

Skicka en fri ansökan där du berättar lite om dig själv och dina intressen till oss senast 7.4.2024 per e-post info@fiskarsmuseum.fi eller per post Fiskars museums kansli, Åkerraden 26, 10470 Fiskars. En del av sökandena kallas på intervju fr.o.m. vecka 13. Mer information ger museichef Emi Ingo 045 3538381, emi.ingo@fiskarsmuseum.fi.