Om oss > Pågående projekt

Pågående projekt

Vi utvecklar kontinuerligt vårt lokalmuseum för att bättre bemöta besökarnas önskemål och behov. Som bäst jobbar vi med att utvidga trädgården med en ny lärmiljö på Hammarbackens museiområde samt att förbättra tillgängligheten av museets tjänster. “Vår vision inför framtiden är att vara ett levande lokalmuseum för brukskultur där detär lätt för besökaren att ta del av det förflutna och inspireras inför framtiden.”

Levande historia

Syftet med projektet “Levande historia för servicehem” har varit att göra en fotoutställning och en så kallad minneskappsäck för servicehuset Villa Anemone i Karis.

Läs mer om Levande historia

Trädgårdsprojekt 2022-2024

Avsikten med trädgårdprojektet 2022-2024 är att göra museets trädgård mer tillgänglig och att utvidga den med en ny lärmiljö bestående av en undervisningsträdgård och utomhusutställning.

Läs mer om Trädgårdsprojekt 2022-2024

Med projekt Rädda bässen som startades år 2017 har vi som avsikt att bevara och presentera Finlands äldsta smalspåriga ånglok Lillbässen. I anknytning till loket vill vi dessutom skapa en lärmiljö, bestående av bland annat lokstall och järnvägsspår. På längre sikt är vår målsättning att även besökarna ska kunna åka med tåget. Loket restaureras som bäst till körskick i Jockis.