Om oss > Pågående projekt

Pågående projekt

Vi utvecklar kontinuerligt vårt lokalmuseum för att bättre bemöta besökarnasönskemål och behov. Som bäst jobbar vi med att utvidga museiområdet Hammarbacken med en ny lärmiljö och förbättra tillgängligheten av museets tjänster. “Vår vision inför framtiden är att vara ett levande lokalmuseum för brukskultur där detär lätt för besökaren att ta del av det förflutna och inspireras inför framtiden.”

Levande historia

Syftet med projektet “Levande historia för servicehem” har varit att göra en fotoutställning och en så kallad minneskappsäck för servicehuset Villa Anemone i Karis.

Läs mer om Levande historia

Med projekt Rädda bässen som startades år 2017 har vi som avsikt att bevara och presentera Finlands äldsta smalspåriga ånglok Lillbässen. Genom projektet skapasen ny lärmiljö i anknytning till museiområdet Hammarbacken, som kommer att bestå av bland annat lokstall, smedja och järnväg. Loket restaureras som bäst till körskick iJockis och vår målsättning är att besökarna i framtiden ska ha möjlighet att åka med ångtåget.