Om oss > Pågående projekt

Pågående projekt

Vi utvecklar kontinuerligt vårt lokalmuseum för att bättre bemöta besökarnas önskemål och behov. Som bäst jobbar vi med att utvidga verksamheten med två nya lärmiljöer, ett lokstall för Fiskars ånglok Lillbässen i närheten av fd. knivfabriken och en ny undervisningsträdgård på Hammarbackens museiområde.

“Vår vision inför framtiden är att vara ett levande lokalmuseum för brukskultur där det är lätt för besökaren att ta del av det förflutna och inspireras inför framtiden.”

Trädgårdsprojektet

Avsikten med trädgårdprojektet är att utvidga museets trädgård med en ny lärmiljö bestående av en undervisningsträdgård och utomhusutställning. Projektet anknyter starkt till de finska museernas dokumentationsarbetsfördelning TAKO,

Läs mer om Trädgårdsprojektet

Rädda bässen projektet

Med projekt Rädda bässen har vi som avsikt att restaurera och presentera Finlands äldsta smalspåriga ånglok Lillbässen, som hör till museets föremålssamling.

Läs mer om Rädda bässen projektet