Tietoa meistä > Ajankohtaiset hankkeet

Ajankohtaiset hankkeet

Museota kehitetään jatkuvasti, jotta pystymme paremmin vastaamaan kävijöiden toiveisiin ja tarpeisiin. Parhaillaan työn alla on puutarhan laajentaminen oppimisympäristöksi sekä viihtyvyyden lisämiseksi. Lisäksi parannamme museon palveluiden saatavuutta.

”Tulevaisuuden visiomme on olla ruukkikulttuurista kertova elävä paikallismuseo, jossa kävijät tutustuvat menneeseen ja inspiroituvat tulevasta.”

Elävää historiaa

Hankkeen ”Elävää historiaa palvelukoteihin” tarkoituksena on ollut toteuttaa valokuvanäyttely ja muistelumateriaalia palvelutalo Villa Anemoneen Karjaalla. Projekti valmistui joulukuussa 2020. Näyttely on myöhemmin lainattavissa Raaseporin muihin palvelutaloihin.

Lue lisää: Elävää historiaa

Puutarhaprojekti

Puutarhahankkeen tarkoituksena on kehittää museon puutarhaa museopedagogisesta näkökulmasta. Hankkeen aikana rakennamme museoalueelle uuden oppimisympäristön sisältäen opetuspuutarhan ja ulkoilmanäyttelyn. Oppimisympäristön avulla haluamme erityisesti nostaa esille ympäristökriisiin ja kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää: Puutarhaprojekti

Vuonna 2017 alkaneen hankkeen tavoitteena on säilyttää ja esitellä Suomen vanhin kapearaiteinen höyryveturi Pikku-Pässi. Lisäksi veturin yhteyteen halutaan luoda uusi oppimisympäristö, joka koostuisi mm. veturitallista ja rautatiestä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että myös kävijät pääsisivät matkustamaan höyryveturin mukana. Veturia restauroidaan parhaillaan ajokuntoon Jokioisilla.