Tietoa meistä > Fiskarsin kotiseutu­yhdistys ry

Fiskarsin kotiseutu­yhdistys ry

Fiskarsin museo perustettiin konttoristi Laura Holmströmin ja kätilö Gerda Gersin aloitteesta. Fiskarsiin liittyvien valokuvien sekä esineiden keruu aloitettiin 1930-luvulla ja vuonna 1940 perustettiin toimintaa ylläpitämään Fiskarsin kotiseutuyhdistys. Yhdistys avasi museon Konepajan vanhaan konttorirakennukseen vuonna 1949. Nykyisin museon toiminta on ammatillisesti koulutetun henkilökunnan vastuulla, mutta kotiseutuyhdistys toimii edelleen taustaorganisaationa ja ylläpitäjänä.

Pohjan paikallishistoriallinen arkisto perustettiin Fiskarsin kotiseutuyhdistyksen alaisuuteen vuonna 1991. Arkiston toimintaa olivat käynnistämässä mm. arkistoneuvoja Mikael Korhonen, Börje Sjöblom sekä Fiskarsin museon amanuenssi Carola Kämpe. Nykyisin arkistoa hoitaa palkattu arkistonhoitaja. Arkisto toimii tiiviissä yhteistyössä museon kanssa.

Yhteystiedot

Postiosoite:

Fiskarsin museon toimisto
Peltorivi 26
10470 Fiskars
info@fiskarsmuseum.fi

Puheenjohtaja

Marianne Gripenberg-Gahmberg
+358 50 552 9821
marianne.gripenberg@iki.fi

Varapuheenjohtaja

Kim Björklund

Sihteeri

Cecilia Bruncrona

Rahastonhoitaja

Reijo Ståhlberg

Muut johtokunnan jäsenet

Kåre Pihlström
Jouni Stordell

Rolf Ahlfors

Liity jäseneksi!

Jos haluat liittyä Fiskarsin kotiseutuyhdistyksen jäseneksi ota yhteyttä puheenjohtajaan (Ilmoita nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnnumero). Henkilötiedot kerätään, niitä käsitellään ja säilytetään tietoturvaselosteen mukaisesti. Kun johtokunta on hyväksynyt jäsenyytesi, saat jäsenkirjeen ja jäsenmaksun maksulomakkeen postissa tai sähköpostitse. Jäsenkirje lähetetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Jäsenmaksun suuruus on 20 €/vuosi henkilöjäsen tai 200 €:n kertamaksu, joka oikeuttaa jatkuvaan jäsenyyteen.

Jäsenenä saat:

– tukea elävän ja mielenkiintoisen museon sekä arkiston ylläpitoa
– käydä museossa niin usein kuin haluat maksutta
– osallistua museon vapaaehtoistoimintaan, esim. tapahtumien järjestämiseen
– osallistua kerran vuodessa järjestettävään jäsenretkeen