Om oss > Fiskars hembygds­förening

Fiskars hembygds­förening

Fiskars museum grundades på initiativ av kontoristen Laura Holmström och barnmorskan Gerda Gers. Insamlandet av fotografier och föremål från Fiskars påbörjades redan på 1930-talet och år 1940 stiftades Fiskars Hembygdsförening r.f. som upprätthållande organisation. Museet öppnades i Mekaniska verkstadens f.d. kontor år 1949. I dag drivs verksamheten av personal med museiutbildning medan hembygdsföreningen fortfarande kvarstår som museets upprätthållare.

Pojo lokalhistoriska arkiv grundades år 1991 i Fiskars hembygdsförenings regi. Initiativtagare var arkivrådgivare Mikael Korhonen, Börje Sjöblom och Fiskars museums dåvarande amanuens Carola Kämpe. Arkivet sköts numera av en arkivarie och fungerar i tät kontakt med museet.

Kontakt­information

Postadress:

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info@fiskarsmuseum.fi

Ordförande

Marianne Gripenberg-Gahmberg
tel. +358 (0)50 5529821
marianne.gripenberg@iki.fi

Vice ordförande

Kim Björklund

Sekreterare

Cecilia Bruncrona

Kassör

Reijo Ståhlberg

Övriga styrelse­medlemmar

Kåre Pihlström
Jouni Stordell
Rolf Ahlfors

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Fiskars hembygdsförening r.f. kontakta ordföranden och meddela ditt namn, adress, e-post och telefonnumer. Personuppgifter insamlas, behandlas och förvaras enligt dataskyddsförordningen. Efter att styrelsen godkänt ditt medlemsskap får du ett bankgiro och medlemsbrev hempostat eller per e-post. Medlemsbrevet utkommer minst två gånger per år.

Medlemsavgiften är 20 €/år för årsmedlem eller 200 € som engångsavgift för ständigt medlemsskap.

Som medlem får du:

– delta i upprätthållandet av ett intressant och levande museum och arkiv
– besöka museet så ofta du vill avgiftsfritt
– delta i museets volontärverksamhet t.ex. evenemang
– delta i föreningens medlemsresa en gång per år

Medlemsresan år 2024

Fiskars och Pojo hembygdsföreningar tillsammans med Gardberg Center arrangerar en brukshistorisk exkursion till Högfors lördagen den 24 augusti. 

Vi besöker bruksorten Högfors museer och sevärdheter. Välkommen med!

Bussen avgår 8.30 från Pojo kyrkoby och åker via Karis till Högfors. Returen går via Sammatti till Fiskars, Pojo kyrkoby och Karis resecentrum dit vi beräknas komma ca 17.30. 

Anmälningar tas emot i ordningsföljd, max 50 personer. Pris 60 euro inkluderar bussen tur/retur, lunch, kaffe med dopp och inträden.

Anmälningar till Kim Björklund per epost: kimbjorklu@gmail.com

Förfrågningar kan riktas till reseledarna: 

Kim Björklund 050 5232475

Kåre Pihlström 044 5116306