Om oss > Fiskars hembygds­förening

Fiskars hembygds­förening

Fiskars museum grundades på initiativ av kontoristen Laura Holmström och barnmorskan Gerda Gers. Insamlandet av fotografier och föremål från Fiskars påbörjades redan på 1930-talet och år 1940 stiftades Fiskars Hembygdsförening r.f. som upprätthållande organisation. Museet öppnades i Mekaniska verkstadens f.d. kontor år 1949. I dag drivs verksamheten av personal med museiutbildning medan hembygdsföreningen fortfarande kvarstår som museets upprätthållare.

Pojo lokalhistoriska arkiv grundades år 1991 i Fiskars hembygdsförenings regi. Initiativtagare var arkivrådgivare Mikael Korhonen, Börje Sjöblom och Fiskars museums dåvarande amanuens Carola Kämpe. Arkivet sköts numera av en arkivarie och fungerar i tät kontakt med museet.

Kontakt­information

Postadress:

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info@fiskarsmuseum.fi

Ordförande

Marianne Gripenberg-Gahmberg
tel. +358 (0)50 5529821
marianne.gripenberg@iki.fi

Vice ordförande

Kim Björklund

Sekreterare

Cecilia Bruncrona

Kassör

Reijo Ståhlberg

Övriga styrelse­medlemmar

Kåre Pihlström
Jouni Stordell

Rolf Ahlfors

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Fiskars hembygdsförening r.f. kontakta ordföranden och meddela ditt namn, adress, e-post och telefonnumer. Personuppgifter insamlas, behandlas och förvaras enligt dataskyddsförordningen. Efter att styrelsen godkänt ditt medlemsskap får du ett bankgiro och medlemsbrev hempostat eller per e-post. Medlemsbrevet utkommer minst två gånger per år.

Medlemsavgiften är 20 €/år för årsmedlem eller 200 € som engångsavgift för ständigt medlemsskap.

Som medlem får du:

– delta i upprätthållandet av ett intressant och levande museum och arkiv
– besöka museet så ofta du vill avgiftsfritt
– delta i museets volontärverksamhet t.ex. evenemang
– delta i föreningens medlemsresa en gång per år