Om oss > Fiskars hembygds­förening

Fiskars hembygds­förening

Fiskars museum grundades på initiativ av kontoristen Laura Holmström och barnmorskan Gerda Gers. Insamlandet av fotografier och föremål från Fiskars påbörjades redan på 1930-talet och år 1940 stiftades Fiskars Hembygdsförening r.f. som upprätthållande organisation. Museet öppnades i Mekaniska verkstadens f.d. kontor år 1949. I dag drivs verksamheten av personal med museiutbildning medan hembygdsföreningen fortfarande kvarstår som museets upprätthållare.

Pojo lokalhistoriska arkiv grundades år 1991 i Fiskars hembygdsförenings regi. Initiativtagare var arkivrådgivare Mikael Korhonen, Börje Sjöblom och Fiskars museums dåvarande amanuens Carola Kämpe. Arkivet sköts numera av en arkivarie och fungerar i tät kontakt med museet.

Kontakt­information

Postadress:

Fiskars museums kansli
Åkerraden 26
10470 Fiskars
info@fiskarsmuseum.fi

Ordförande

Marianne Gripenberg-Gahmberg
tel. +358 (0)50 5529821
marianne.gripenberg@iki.fi

Vice ordförande

Kim Björklund

Sekreterare

Kaarina Ylimys

Kassör

Reijo Ståhlberg

Medlemsregister

Cecilia Bruncrona

Övriga styrelse­medlemmar

Kåre Pihlström
Jouni Stordell

Bli medlem!

Om du vill bli medlem i Fiskars hembygdsförening r.f. kontakta ordföranden och meddela ditt namn, adress, e-post och telefonnumer. Personuppgifter insamlas, behandlas och förvaras enligt dataskyddsförordningen. Efter att styrelsen godkänt ditt medlemsskap får du ett bankgiro och medlemsbrev hempostat eller per e-post. Medlemsbrevet utkommer minst två gånger per år.

Medlemsavgiften är 20 €/år för årsmedlem eller 200 € som engångsavgift för ständigt medlemsskap.

Som medlem får du:

– delta i upprätthållandet av ett intressant och levande museum och arkiv
– besöka museet så ofta du vill avgiftsfritt
– delta i museets volontärverksamhet t.ex. evenemang
– delta i föreningens medlemsresa en gång per år

Medlemresa 2020 till Rilax gård

Den 22 augusti åker vi tillsammans med Pojo hembygdsförening på ett besök till Bromarv och Rilax gård.

PROGRAM
9.00 Samling vid semaforen i hamnen i Bromarf
9.00-ca 9.10 Kort anförande av Mårten Johansson.
9.10-10.00 Möjlighet att vandra runt på sommartorget samt att köpa kaffe med tilltugg i Strandbistro
10.00 Avfärd
10.30 Ankomst till Rilax, Guidning av gården och monumentet över Slaget vid Rilax av Mikael Aminoff och Kim Björklund
12.30 Avfärd från monumentet tillbaka till Bromarv.
13.00 Kort promenad i Bromarf kyrkoby ”Kärlekstigen och kyrkogården”.
13.30 Möjlighet till lunch för den som vill, antingen i Strandbistro i hamnen, eller på Theodor’s eller Café Spiltan ett stycke ifrån (100 m). Lunchen ingår inte i priset och betalas på egen hand på plats. 

PRAKTISK INFO: 
Alla reser på egen hand i personbilar. Vi kör i kolonn från hamnen i Bromarf till Rilax gård (10-15 minuters kolonnkörning), från gården till monumentet (10 minuters kolonnkörning).
Alla får inhandla och betala sitt kaffe och eventuell lunch på egen hand. 
Vid samlingen uppbärs ett pris på utfärden på totalt 10€. Reservera kontanta medel.
Under dagen säljs också signerade exemplar av den nya boken ”Rilax Gård. Anor, odling, skönhet” till rabatterat pris 30 € (norm. 35 €). Författaren Kim Björklund, viceordförande i Fiskars hembygdsförening, deltar under utfärden som Bromarf- och Rilaxguide. Boken har getts ut av Rilaxmonumentets traditionsförening och Mikael Aminoff. 

Begränsat antal platser, max 40 deltagare. 

På grund av de rådande omständigheterna med pandemin ber vi om viss förståelse för arrangemangen och tidtabeller. Kolonnkörning, parkeringar och på- och avstigningar tar lite extra tid, så tidtabellerna är preliminära. 

BINDANDE ANMÄLNINGAR:
Senast 12.8.2020
Ordförande Marianne Gripenberg-Gahmberg
marianne.gripenberg@iki.fi
050-5529821