Utforska och lär > Digitala museet

Digitala museet

Då våra fysiska utställningar är stängda går det ypperligt att besöka museet via olika digitala presentationer och guider. Genom det digitala museet vill vi även förbättra museets tillgänglighet för dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka museet. Det digitala materialet kan också användas under själva museibesöket för dem som verkligen vill fördjupa sig i brukets historia.

Audioguide till museets basutställning

Den här audioguiden är en utmärkt introduktion till både brukets och museets historia. På museets Youtubekanal hittar du mera liknande digitalt innehåll.

Digitala guider på Tarinasoitin

Med hjälp av våra digitala guider på tarinasoitin.fi kan du bekanta dig med intressanta platser i bruket. Guiderna kan användas via dator, tablet eller smarttelefon.

Europeana

Öppna Europeana

Digitalt utrymningsspel Almas hemlighet

Almas hemlighet är ett digitalt utrymningsspel för åk 9 producerat av Västnyländska kultursamfundet inom projekt Kulturbrickan. I undervisningsspelet ingår material från Fiskars museum och Pojo lokalhistoriska arkiv.

Öppna spelet

Slutet=Början utställningens nätartiklar

Här kan du läsa mer om intressanta teman gällande Fiskars bruks närhistoria. Innehållet ingår i utställningen Slutet=Början-från industri till konst i Fiskars bruk.

Läs mer om hur industrin flyttade bort.

Läs mer om vardagen i bruket.

Läs mer om byggnaderna i bruket.

Läs mer om förvandlingens huvudrollsinnehavare, Pojo-Kalle och Inko.

Läs mer om 1960- och 1970-talets moderniteter.

Läs mer om Onoma.

Läs Erja Huovilas receptbok för handgjort papper.

Forsknings­artiklar

Fiskars 1649-2014

Du kan bekanta dig med Fiskars bruks 365-åriga historia via texterna och genom att besöka museets förnyade basutställning Livet i Fiskars bruk. Utställningen finns i museibyggnaden.

Läs mer om Fiskars 1649-2014

Från kriget till industri

Du kan bekanta dig med livet i bruket under andra världskriget och fram till 1970-talet genom att läsa artiklarna här och bekanta dig med vår förnyade utställning Änkan & Ungkarln på Slaggbyggnadens vind.

Läs mer om Från kriget till industri

Artiklar om Fiskars närhistoria

Här kan du läsa mer om Fiskars bruks närhistoria åren 1960-1990 när industrin flyttade bort och ett konstnärssamhälle växte fram.

Läs mer om Artiklar om Fiskars närhistoria

Skogen och skogsbruket på Fiskars

Tack vare de stora skogarna och vattendragen var Västra Nyland en ypperlig plats att grunda bruk. För bruksverksamheten och masugnsdriften behövdes nämligen mycket träkol.

Läs mer om Skogen och skogsbruket på Fiskars

Backhoppningens historia i Fiskars

Råkade du veta att man förr i tiden har tävlat i backhoppning i bruket? Fiskars bruk var ett centralt ställe för backhoppningstävlingar och entusiaster i början av 1900-talet.

Läs mer om Backhoppningens historia i Fiskars

Brukets fest traditioner

Med anledning av brukets 365-års jubileum lyftes år 2014 brukets festtraditioner fram i en temautställning. Här kan du läsa artiklarna om årets viktigaste högtider och de populäraste festtraditionerna i bruket.

Läs mer om Brukets fest traditioner

Fiskars Samlingslokal 1896-2017

I slutet av 1800-talet var den kulturella aktiviteten i Fiskars mycket livlig. Flera olika föreningar verkade på bruket och alla hade behov av en lokal där medlemmarna kunde samlas och träffas.

Läs mer om Fiskars Samlingslokal 1896-2017

Johan Jacob von Julin+Fiskars=200 år

Det har i år förflutit 200 år sedan Johan Jacob ”John” Julin köpte Fiskars bruk. John brukar kallas för Fiskars andra grundare.

Läs mer om Johan Jacob von Julin+Fiskars=200 år

Karl Hugo Fröjd

Karl Hugo Fröjd (12.3 1889–6.1 1956) var en Fiskars-arbetare som jobbade i övre bruket i Fiskars. Detta var den tunga industrins centrum i bruket, och här fanns bland annat den mekaniska verkstaden,

Läs mer om Karl Hugo Fröjd

Karin von Julin

Karin von Julin (1871-1914), förstfödd av Albert och Sophie von Julin, bodde i Fiskars bruks huvudbyggnad Stenhuset. Karin arbetade som bergsrådets, sin fars,

Läs mer om Karin von Julin

Övre bruket

Fiskars brukar delas in i övre och nedre bruket, som vuxit fram längs två korsande vägar.

Läs mer om Övre bruket

Testa vilken bruksbo du hade varit på 1800-talet