Utforska och lär > Digitala museet

Digitala museet

Då museets fysiska utställningar är stängda går det ypperligt att besöka museet på olika sätt via nätet via olika presentationer och guider. Genom det digitala museet vill vi även förbättra museets tillgänglighet för dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka museet. Det digitala materialet kan också användas under själva museibesöket för dem som verkligen vill fördjupa sig i brukets historia.

Guidad rundtur i museets basutställning

Vi vill välkomna er att besöka museet via den här presentationen. Den är en utmärkt introduktion till både brukets och museets historia. På museets Youtubekanal hittar du dessutom mera digitalt innehåll.

Digitala guider

På tjänsten tarinasoitin.fi finns flera guider som presenterar museet och näromgivningen i Fiskars. Du kan ta till exempel från hemsoffan bekanta dig med bruket eller de mindre kända byggnaderna i Fiskars genom att at en promenad i övre bruket.

Europeana

Europeana.eu är en tjänst som gör Europas kulturella arv tillgängligt på nätet. På europeana kan du läsa om arbetsrelaterade minnen från bruket, som samlades in vid museets 70-årsjubileum.

Temautställningens digimaterial

I den aktuella temautställningen Slutet=Början-från industri till konst i Fiskars bruk, kan du ta del av Fiskars moderna historia. I utställningen berättas hur brukets förvandling gick till, och hur bruket först avfolkades för att snart fyllas med nya invånare.

Läs mer om hur industrin flyttade bort.

Läs mer om vardagen i bruket.

Läs mer om byggnaderna i bruket.

Läs mer om förvandlingens huvudrollsinnehavare, Pojo-Kalle och Inko.

Läs mer om 1960- och 1970-talets moderniteter.

Läs mer om Onoma.

Läs Erja Huovilas receptbok för handgjort papper.

Forsknings­artiklar

Fiskars 1649-2014

Du kan bekanta dig med Fiskars bruks 365-åriga historia via texterna och genom att besöka museets förnyade basutställning Livet i Fiskars bruk. Utställningen finns i museibyggnaden.

Läs mer om Fiskars 1649-2014

Från kriget till industri

Du kan bekanta dig med livet i bruket under andra världskriget och fram till 1970-talet genom att läsa artiklarna här och bekanta dig med vår förnyade utställning Änkan & Ungkarln på Slaggbyggnadens vind.

Läs mer om Från kriget till industri

Brukets fest traditioner

Med anledning av brukets 365-års jubileum lyftes år 2014 brukets festtraditioner fram i en temautställning. Här kan du läsa artiklarna om årets viktigaste högtider och de populäraste festtraditionerna i bruket.

Läs mer om Brukets fest traditioner

Fiskars Samlingslokal 1896-2017

I slutet av 1800-talet var den kulturella aktiviteten i Fiskars mycket livlig. Flera olika föreningar verkade på bruket och alla hade behov av en lokal där medlemmarna kunde samlas och träffas.

Läs mer om Fiskars Samlingslokal 1896-2017

Övre bruket

Fiskars brukar delas in i övre och nedre bruket, som vuxit fram längs två korsande vägar.

Läs mer om Övre bruket

Karl Hugo Fröjd

Karl Hugo Fröjd (12.3 1889–6.1 1956) var en Fiskars-arbetare som jobbade i övre bruket i Fiskars. Detta var den tunga industrins centrum i bruket, och här fanns bland annat den mekaniska verkstaden,

Läs mer om Karl Hugo Fröjd

Karin von Julin

Karin von Julin (1871-1914), förstfödd av Albert och Sophie von Julin, bodde i Fiskars bruks huvudbyggnad Stenhuset. Karin arbetade som bergsrådets, sin fars,

Läs mer om Karin von Julin

Backhoppningens historia i Fiskars

Råkade du veta att man förr i tiden har tävlat i backhoppning i bruket? Fiskars bruk var ett centralt ställe för backhoppningstävlingar och entusiaster i början av 1900-talet.

Läs mer om Backhoppningens historia i Fiskars

Johan Jacob von Julin+Fiskars=200 år

Det har i år förflutit 200 år sedan Johan Jacob ”John” Julin köpte Fiskars bruk. John brukar kallas för Fiskars andra grundare.

Läs mer om Johan Jacob von Julin+Fiskars=200 år

Testa vilken bruksbo du hade varit på 1800-talet