Utforska och lär > Digitala museet > Fiskars 1649-2014

Fiskars 1649-2014

Du kan bekanta dig med Fiskars bruks 365-åriga historia via texterna och genom att besöka museets förnyade basutställning Livet i Fiskars bruk. Utställningen finns i museibyggnaden. Byggnaden uppfördes på 1850-talet som mekaniska verkstadens kontor. Senare fungerade byggnaden som bostad för flera familjer. Museum blev huset år 1949. Museibyggnaden restaurerades från golv till tak vintern 2014. Renoveringen gjordes med traditionella metoder, vid målning användes matt linoljefärg. Tack vare framtagning av gamla tapet- och färglager har besökaren en möjlighet att se glimtar av husets över 100-åriga historia.

Malmen blir till järn

Redan under förhistorisk tid har järn av myr- och sjömalm framställts i Finland. Sedan slutet av medeltiden, då Sverige var den ledande järnproducenten i Europa,

Läs mer om Malmen blir till järn

”Riktigt gamla bergsrådet” Julin

Johan Jacob Julins släkt härstammade från Julita socken i Södermanland i Sverige. Pappan Johan d.ä. var en utbildad apotekare.

Läs mer om ”Riktigt gamla bergsrådet” Julin

Finsmedjan i Fiskars

Johan Jacob von Julin skrev i ett brev i mars 1829 att han hade för avsikt att på Fiskars inleda arbetet med sådan metallmanufaktur som fanns I Eskilstuna och Skultuna i Sverige.

Läs mer om Finsmedjan i Fiskars

Brukets trädgård

Produktionen av nyttoväxter var en viktig del av gårdarnas och brukens självförsörjning. På 1800-talet låg Fiskars nyttoträdgård kring Stenhuset och brukskontoret.

Läs mer om Brukets trädgård

Kopparglans i Orijärvi

Orijärvi gruvas historia började år 1757 då man upptäckte kopparfyndigheter i bergen i området. Vid den tiden lades allmänt taget stor vikt vid bergshantering.

Läs mer om Kopparglans i Orijärvi

Skolorna i Fiskars

Den första skolbyggnaden började byggas år 1826, men först kring midsommaren år 1832 inleddes undervisningen i en tillfällig lokal med ett 30-tal gossar som elever.

Läs mer om Skolorna i Fiskars

Fiskars ivriga idrottare

Fiskarsborna var aktiva inom idrott- och övrig social verksamhet. Arkivmaterial med anknytning till idrottsverksamhet finns redan från 1880-talet då de första friidrottstävlingarna hölls i bruket.

Läs mer om Fiskars ivriga idrottare

Sjukvården i Fiskars

De första insatserna gällande sjukvården i Fiskars Sommaren 1831 hotades Fiskars bruk av koleran. Brukets ägare, apotekaren Johan Jacob Julin,

Läs mer om Sjukvården i Fiskars