Utforska och lär > Digitala museet > Fiskars 1649-2014 > Sjukvården i Fiskars

Sjukvården i Fiskars

De första insatserna gällande sjukvården i Fiskars

Sommaren 1831 hotades Fiskars bruk av koleran. Brukets ägare, apotekaren Johan Jacob Julin, förberedde bruket för farsoten genom att skaffa tillbehör för tio sjuksängar. Han ansökte även lov hos generaldirektören för medicinalstyrelsen, att en läkare skulle verka på Fiskars bruk, på von Julins bekostnad. Lov beviljades inte och istället valde Julin att isolera alla sina bruk. Bruken klarade sig utan ett endaste sjukfall.

Bruksläkarna

Den första bruksläkaren i Fiskars anställdes redan 1860, långt innan de flesta större kommuner hade egna läkare. Redan före denna tid hade sjukvård funnits i bruket, även om den varit mycket sporadisk. I slutet av 1800-talet bekostades läkarens lön genom att alla arbetare betalade en viss summa beroende på om de var gifta (1 mark och 50 penni) eller ogifta (1 mark) per år. Därefter hade de rätt till gratis läkarvård. De övriga bruksborna fick sjukvård gentemot en liten ersättning. De som erhöll fattighetsunderstöd fick gratis läkarvård.

Lennart Holm var bruksläkare i Fiskars åren 1904-1920

Till läkarens förmåner hörde förutom lön också en bostad samt ved. Redan från början användes huset ”Rosehill”, beläget i backen snett bakom Slaggbyggnaden, som läkarbostad. Bruksläkarens mottagning fanns till en början i Rosehill, och innan det fanns ett apotek förvarade läkaren också mindre medicinförråd i sitt hem.

Bruksläkarens bostad Rosehill

Från och med år 1902 var bruksläkaren också kommunalläkare i Pojo. 1973 övertog Fiskars Oy Ab företagshälsovården.

Läkarna på Fiskars bruk

Albert Palmberg                 1860-1867    
Johannes Collan                  1868-1869
K.K. Kyndberg                     1869-1875

Efter år 1875 var bruket några år utan läkare

E. Nilsson                            ???? – 1882
I. Rothström                        1882-1892
O. Sahlberg                         1892-1901
E. Juselius                           1901-1904
L. Holm                               1904-1920
T. Dreijer                            1920-1943
L. Laqvist                             1943-1973

Fiskars sjukhus

Sjukhuset i Fiskars öppnade år 1892. Till en början hade sjukhuset tio sjukplatser och en sjuksköterska, på 1920-talet ökades sjukplatserna till 13 och sköterskorna till två. Efter en renovering kunde man i början av 1950-talet ha upp till 20 patienter och fyra anställda sjuksköterskor. Man hade också tidsenliga utrymmen för barnrådgivning och en egen operationssal. Redan år 1947 hade en ambulans tagits i bruk eftersom snabb sjuktransport var nödvändig till exempel vid olyckor i fabrikerna som förekom nu och då.

Sjukhuset stängdes år 1958. I dag består byggnaden av bostäder.

Apoteket

År 1887 öppnade apotekaren Wickroos ett apotek i Pojo, men redan följande år flyttade apoteket till Fiskars. Apoteket fick utrymmen i Tornursbyggnaden där det var beläget till år 1975, då det flyttades tillbaka till Pojo kyrkby.

Källor och litteratur

Holmström, Laura. Minnen från Fiskars. 1994.
Klevdal, Nils. Fiskars i dag och för 300 år sedan. 1949.
Nikander, Gabriel. Fiskars bruks historia. 1929.