Tutki & Opi > Digimuseo > Fiskars 1649-2014 > Terveydenhoitoa Fiskarsissa

Terveydenhoitoa Fiskarsissa

Kesällä 1831 Fiskarsin ruukkia uhkasi kolera. Ruukin omistaja, apteekkari Johan Jacob Julin valmistautui vitsaukseen hankkimalla tarpeita kymmentä sairaspetiä varten. Hän haki jopa lupaa lääkäriin lääkehallituksen pääjohtajalta. Lupaa ei kuitenkaan myönnetty, joten Julin päätti eristää koko ruukin. Ruukki selvisikin ilman ainuttakaan sairaustapausta.

Ruukinlääkärit

Ensimmäinen ruukinlääkäri palkattiin jo vuonna 1860, paljon ennen kuin monet muut suuremmat yhteisöt saivat oman lääkärin. Jo ennen tätä oli ruukissa voinut saada satunnaista terveydenhoitoa. 1800-luvun lopussa lääkärin palkka maksettiin siten, että kaikki työntekijät maksoivat tietyn summan riippuen siitä, olivatko he naimisissa (1 markka ja 50 penniä) tai naimattomia (1 markka). Maksun jälkeen heillä oli oikeus ilmaiseen lääkärinhoitoon. Muut ruukkilaiset saivat terveydenhoitoa pientä korvausta vastaan. Köyhyystuen varassa elävät ruukkilaiset saivat ilmaisen lääkärinhoidon.

Lennart Holm oli ruukin lääkäri vuosina 1904-1920

Lääkärin etuihin kuului palkan lisäksi asunto sekä polttopuut. Alusta asti lääkärinasuntona oli Rosehill, joka sijaitsi kukkulalla Slaggbyggnadenin takana. Vastaanotto oli aluksi Rosehillissä, ja ennen apteekin tuloa lääkäri säilytti kotonaan myös pientä lääkevarastoa. Vuodesta 1902 lähtien ruukinlääkäri toimi myös kunnanlääkärinä Pohjassa. Vuonna 1973 Fiskars Oy Ab otti huolehtiakseen työterveydenhuollosta.

Ruukinlääkärin asunto Rosehill

Ruukinlääkärit

Albert Palmberg                 1860-1867    
Johannes Collan                  1868-1869
K.K. Kyndberg                     1869-1875

Vuoden 1875 jälkeen ruukki oli muutama vuoden ilman ruukinlääkäriä

E. Nilsson                            ???? – 1882
I. Rothström                        1882-1892
O. Sahlberg                         1892-1901
E. Juselius                           1901-1904
L. Holm                               1904-1920
T. Dreijer                            1920-1943
L. Laqvist                             1943-1973

Sairaala suljettiin vuonna 1958. Nykyään rakennuksessa on asuntoja.

Fiskarsin sairaala

Fiskarsin sairaala avattiin vuonna 1892. Alussa sairaalassa oli kymmenen sairaspaikkaa ja yksi sairaanhoitaja, 1920-luvulla sairaspaikat lisääntyivät 13 ja sairaanhoitajat kahteen. Kunnostuksen jälkeen 1950-luvun alussa sairaalassa voitiin pitää 20 potilasta ja paikalla oli neljä sairaanhoitajaa. Tilaa oli myös neuvolalle sekä sairaalan omalle leikkaussalille. Jo vuonna 1947 ruukille saatiin oma ambulanssi. Nopea sairaankuljetus oli tarpeen, sillä tehtailla sattui työtapaturmia aina silloin tällöin.

Sairaala suljettiin vuonna 1958. Nykyään rakennuksessa on asuntoja.

Apteekki

Vuonna 1887 apteekkari Wickroos avasi apteekin Pohjaan, mutta muutti jo seuraavana vuonna Fiskarsiin. Apteekki sai toimitilat Kellotornirakennuksesta, jossa se toimi vuoteen 1975 asti. Tällöin apteekki muutti takaisin Pohjan kirkonkylään.

Lähteet ja kirjallisuus:

Holmström, Laura. Minnen från Fiskars. 1994.
Klevdal, Nils. Fiskars i dag och för 300 år sedan. 1949.
Nikander, Gabriel. Fiskars bruks historia. 1929.