Om oss > Fakturering

Fakturering

Vi önskar att motta våra fakturor i elektronisk form. Om ni inte kan skicka e-fakturor till oss, eller skicka fakturor till vår e-post,
kan ni skicka pappersfakturorna till vår skanningstjänst. Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.

 1. E-fakturor
  Fiskars Hembygdsförening rf, 0212811-2
  E-fakturaadress: 003702128112
  Operatör: Maventa (003721291126)
  Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*
  *Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings ID.

 2. Fakturor per e-post till skanningstjänsten
  Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress.
  Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall
  dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.
  Adressen för e-post fakturor: 02128112@scan.netvisor.fi
  •Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
  •En enskild e-post får högst vara 5MB.
  •PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
  •PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
  •Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
  •Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd ej specialtecken då ni namnger filerna.

 3. Skanningstjänst för pappersfakturor
  För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i
  fakturan och på kuvertet.
  Fiskars Hembygdsförening rf
  02128112
  PL 100
  80020 Kollektor Scan
  •Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som skall skannas. Posten läser automatiskt in i vår
  leverantörsreskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via skanningstjänsten.
  •För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vitt botten.
  •Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten