Utforska och lär

Samlingarna

Här på Fiskars museum tar vi tillvara föremål och bildmaterial med anknytning till livet på Fiskars bruk. Vi forskar och katalogiserar samt bevarar kulturarv för kommande generationer.

Läs mer om Samlingarna

Digitala museet

Då museets fysiska utställningar är stängda går det ypperligt att besöka museet på olika sätt via nätet via olika presentationer och guider.

Läs mer om Digitala museet

Pojo lokal­historiska arkiv

I Pojo lokalhistoriska arkiv bevaras ett mångsidigt arkivmaterial som sträcker sig från 1800- talets privata brev och släktarkiv till dokumentation om livet i dag.

Läs mer om Pojo lokal­historiska arkiv

För skolor

Fiskars museum och Pojo lokalhistoriska arkiv är ypperliga inlärningsmiljöer för skolbarn i olika åldrar. Ett museibesök kompletterar skolundervisningen i många ämnen och kan med fördel integreras i undervisningsplanen.

Läs mer om För skolor

Läromaterial

Har man inte möjlighet att besöka museet eller arkivet med skolklassen, går det också bra att låna material till skolan, t.ex. våra arkivkappsäckar.

Läs mer om Läromaterial