Utforska och lär

Samlingarna

Här på Fiskars museum tar vi tillvara föremål och bildmaterial med anknytning till livet på Fiskars bruk. Vi forskar och katalogiserar samt bevarar kulturarv för kommande generationer.

Läs mer om Samlingarna

Digitala museet

Då våra fysiska utställningar är stängda går det ypperligt att besöka museet via olika digitala presentationer och guider.

Läs mer om Digitala museet

Arkiv

Pojo lokalhistoriska arkiv samarbetar med Fiskars Oyj gällande arkivverksamheten. Arkivarien sköter om såväl Pojo lokalhistoriska arkiv som Fiskars historiska arkiv.

Läs mer om Arkiv

För skolor och barngrupper

Fiskars museum och Pojo lokalhistoriska arkiv är ypperliga inlärningsmiljöer för skolbarn i olika åldrar. Ett museibesök kompletterar skolundervisningen i många ämnen och kan med fördel integreras i undervisningsplanen.

Läs mer om För skolor och barngrupper

Läromaterial

Har man inte möjlighet att besöka museet eller arkivet med skolklassen, kan man lära sig om livet i Fiskars bruk från vårt digitala läropaket för lågstadieelever.

Läs mer om Läromaterial

Pojo lokalhistoriska arkiv

På den här sidan kan du ta del av de arkiv som finns i Pojo lokalhistoriska arkiv. Arkivförteckningen är uppdelad i föreningsarkiv, personarkiv, företagsarkiv,

Läs mer om Pojo lokalhistoriska arkiv