Utforska och lär > Samlingarna

Samlingarna

Här på Fiskars museum tar vi tillvara föremål och bildmaterial med anknytning till livet på Fiskars bruk. Vi forskar och katalogiserar samt bevarar kulturarv för kommande generationer. En del av samlingarna bevaras i Leira samlingsmagasin i Ekenäs. Enligt överenskommelse är också utomstående forskare välkomna att bekanta sig med museets samlingar.

Föremåls­samlingar

Museets föremålssamling består av nästan 6 000 föremål, vilka hör samman med livet vidFiskars bruk. En del av föremålen är utställda i vår basutställning medan resten finns iförvaringsutrymmen och tas fram i samband med temautställningar. Samlingen består avföremål som anknyter sig till det dagliga livet, som t.ex. husgeråd, möbler och textilier, menäven industriprodukter som tillverkats på bruket.

Föremål nummer 1. i museets samling

Bildsamlingen

Museets bildsamling består av ca 4 000 bilder. De äldsta fotografierna i bildsamlingen ärfrån 1860-talet och har tagits av den i Pojo födda C.J. Malmberg (1824-1895). Till störstadelen föreställer fotografierna personer, vyer och byggnader med anknytning till Fiskars ochPojo. Redan innan museet grundades, samlade Fiskars hembygdsförening på 1930-taletbilder från orten. Av dessa fotografier byggdes upp album med namn som ”Yrkesmän,Kvinnor, Diverse personer och Vyer”. Kopior av de flesta bilder i samlingen går att beställamot ersättning.

Rekvisita­samlingen

Museets rekvisitasamling innehåller till största delen bruksföremål och textilier. Rekvisitasamlingen består av både gamla föremål och nyproducerade föremål som är tillverkade enligt gamla förlagor. Rekvisitasamlingen används i museets pedagogiska verksamhet, t.ex. i samband med tidsresor.

Lån ur samlingarna

Det går bra att mot en liten ersättning få kopior på bilder ur bildsamlingen eller låna föremål ur rekvisitasamlingen. Tag kontakt med amanuensen eller museipedagogen! För att garantera att museets egentliga föremålssamling bevaras åt kommande generationer lånar vi ut sådana föremål endast åt professionellt skötta museer. Museichefen besluter om föremålslånen.

Donationer

Har du föremål, bilder eller arkivmaterial med anknytning till Fiskars bruk och Pojo socken? Föremål och bilder tas kontinuerligt tillvara i museet. Arkivmaterial tas emot i Pojo lokalhistoriska arkiv. De behöver inte alltid vara gamla, vi samlar även information om hur bruket ser ut idag och bevarar nyare föremål. Tag kontakt på förhand om du vill donera till samlingarna!

Funderar du över något? Kontakta oss

Projektet har som avsikt att restaurera och presentera Finlands äldsta bevarade smalspåriga ånglok Lillbässen och skapa en upplevelse- och lärmiljö i anknytning till loket.