Utforska och lär > Arkiv

Arkiv

Pojo lokalhistoriska arkiv samarbetar med Fiskars Oyj gällande arkivverksamheten. Arkivarien sköter om såväl Pojo lokalhistoriska arkiv som Fiskars historiska arkiv. Arkiven skiljer sig i den utsträckningen att Pojo lokalhistoriska arkiv främst handhar förenings- och privatarkiv medan Fiskars historiska arkiv främst består av företagsarkiv. Bekanta dig gärna med de två arkivens förteckningar nedan och ta gärna kontakt för att ta del av samlingarna.

Adress

Pojo lokalhistoriska arkiv
Högbergsgatan 3
10300 Karis

Öppet

Enligt överenskommelse

Kontakt

Arkivarie Jonas Selenius (må-ons)
+358 44 050 0854
arkivet@fiskarsmuseum.fi

Högbergsgatan 3, Raasepori, Suomi

Arkivsamlingar

Pojo lokalhistoriska arkiv

I Pojo lokalhistoriska arkiv bevaras ett mångsidigt arkivmaterial som sträcker sig från 1800- talets privata brev och släktarkiv till dokumentation om livet i dag. Arkivets uppgift är att samla, ordna upp och bevara lokalhistoriskt arkivmaterial från hela det område som tidigare utgjorde Pojo kommun. Genom utåtriktad verksamhet vill arkivet upprätthålla intresset för lokalhistoria. Pojo lokalhistoriska arkiv flyttade hösten 2020 till Karis och finns i samma utrymme som Lokalarkivet Arresten. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av forskning för att besöka arkivet, vi hjälper gärna!

Här hittar du arkivförteckningen.

Fiskars historiska arkiv

Fiskars historiska arkiv ägs av Fiskars Oyj och till samlingarna hör i första hand material tillhörande Fiskars bruk och Fiskars Aktiebolag. Därutöver finns ett stort antal arkivenheter tillhörande bolag som ägts av Fiskars under många decennier. Materialet är tillgängligt för vetenskaplig forskning och sköts i samarbete med Pojo lokalhistoriska arkiv.

Här hittar du arkivförteckningen

Eugen Fritz’ diplom

Diplomet är ett minne av att herr Eugen Fritz, som var medlem i Fiskars FBK, tilldelades år 1943 en minnesjetong av Finlands Allmänna Brandkårsförbund. Vallonättlingen Eugen Fritz var kopparslagare i tredje generationen på Fiskars bruk. Släkten Fritz’ arkiv innehåller bl.a. brev av släktens medlemmar, betyg och avtal från 1800- och 1900-talet.

Audiovisuellt material

Arkivets audiovisuella material består till största delen av intervjuer. Intervjuade fiskarsbor berättar om händelser i allt från vardagsliv till festhelger. Intervjuerna är från 1970-talet fram till i dag.

Tidningsurklipp

Börje Sjöbloms och Fiskars hembygdsförenings tidningsurklipp från Börje Sjöbloms och Fiskars hembygdsförenings tidningsurklipp från början av 1900-talet och fram till 2000-talet beskriver temavis bl.a. Pojo kommun och lokala personer. Andra världskrigets händelser har en egen urklippssamling.

Kartor

Arkivets kartsamling består av ca 70 olika kartor från 1800- och 1900-talet. Största delen av kartorna är från det område som tidigare var Pojo kommun. Några gamla stadskartor och landskartor från utlandet finns också.

Ritningar

Från det tidigare Pojo kommuns område finns ca 90 stycken byggnadsritningar. Ritningarna är från 1800- och 1900-talet. I samlingen finns även några ritningar för produkter som Fiskars-bolaget tillverkat.

”Ritning till en Byggnad för fyra stycken arbetare vid Malmberg grufvor”

Byggnaden har planerats av A. Lax 17.1.1829 till bostad för gruvarbetare vid Malmberg gruvor som låg vid Määrjärvis strand i Kisko socken. Ritningen visar byggnadens långsida, bottenplan och gaveln. Malmberg gruvor omnämns första gången på 1670-talet av Fiskarsägaren Johan Thorwöste. Gruvorna var i bruk åren 1670-1866.

Affischer

Affischsamlingen består av ca 60 affischer från 1800- och 1900-talet. Det finns bl.a.reklamaffischer för evenemang som arrangerats i Pojo.

Affisch för modevisning

Affischen gör reklam för en modevisning år 1972 med vilken Röda Korset i Pojo samlade in medel för sin verksamhet. Förevisningsplatsen var Pojo Ungdomsförenings föreningshus Högåsa, som ligger vid Pojo kyrkby. Även Pojo Ungdomsförenings arkiv bevaras i Pojo lokalhistoriska arkiv.

Forska på egen hand!

Man kan även bekanta sig med Fiskars bruks och Pojo nejdens historia genom att ta del av våra presentationer och digitala guider eller läsa våra forskningsartiklar under digitala museet.

Funderar du över något? Kontakta oss

Jonas Selenius

Arkivarie

+358 44 050 0854

arkivet@fiskarsmuseum.fi