Utforska och lär > Läromaterial

Läromaterial

Har man inte möjlighet att besöka museet eller arkivet med skolklassen, går det också bra att låna material till skolan, t.ex. våra arkivkappsäckar. Kappsäckarna innehåller läromaterialkring ett visst tema t.ex. kopior på arkivmaterial och föremål samt färdiga uppgifter.

Kappsäckarna kan lånas kostnadsfritt under två veckors tid.

För elever

Kapten Kongos kappsäck (för lågstadieelever 9-12 år)

Med hjälp av kappsäckens innehåll kan man följa pojobon Karl Edvard Grundström eller”Kapten Kongos” livsöde ända till Afrika. Kappsäcken innehåller färdiga uppgifter som eleverna kan lösa med handledning av läraren t.ex. att rita en tecknad serie av båtfärden, forska i gamla fotografier och skriva med bläckpenna.

Kappsäckens uppgifter är på två språk (svenska/finska), men det ursprungliga arkivmaterialet är på svenska.

Arkivkappsäck 1918 (för gymnasiet)

Arkivkappsäcken 1918 är planerad som ett komplement till historie-undervisningen i gymnasiet och passar utmärkt för kursen ”Vändpunkter i Finlands historia”. Kappsäcken innehåller kopior på arkivmaterial, t.ex. fotografier och dokument som berör inbördeskriget 1918, ett häfte med uppgifter och frågeställningar och anvisningar för lärare.

Materialet är svenskspråkigt.

En resa till det gamla Fiskars (digitalt läropaket för lågstadieelever)

När grundades Fiskars bruk? Vilka yrken behövdes i bruket? Varför användes gemensamma bagarstugor? När fick arbetarbarnen gå i skola?

Det här lilla läropaketet för er på ett äventyr till det gamla Fiskars, till slutet av 1800-talet. I slutet på filen finns det uppgifter som är lämpliga för lågstadieelever. Materialet kan fritt användas för undervisningsändamål. Innehållet lämpar sig både för ordinarie skolundervisning och som material vid distansundervisning.

Bokning och tilläggs­information: