Utforska och lär > Läromaterial

Läromaterial

Har man inte möjlighet att besöka museet eller arkivet med skolklassen, kan man lära sig om livet i Fiskars bruk från vårt digitala läropaket för lågstadieelever.

En resa till det gamla Fiskars – digitalt läropaket för lågstadieelever

När grundades Fiskars bruk? Vilka yrken behövdes i bruket? Varför användes gemensamma bagarstugor? När fick arbetarbarnen gå i skola?

Det här lilla läropaketet för er på ett äventyr till det gamla Fiskars, till slutet av 1800-talet. I slutet på filen finns det uppgifter som är lämpliga för lågstadieelever. Materialet kan fritt användas för undervisningsändamål. Innehållet lämpar sig både för ordinarie skolundervisning och som material vid distansundervisning.

Digitalt utrymningsspel – Almas hemlighet för åk 9

Almas hemlighet är ett digitalt utrymningsspel producerat av Västnyländska kultursamfundet inom kulturbrickan- projektet i samarbete med Fiskars museum och Pojo lokalhistoriska arkiv.

Undervisningsspelet öppnar steg för steg upp historien om världskända smyckesdesignern Alma Klee, vars släktrötter går att hitta i Pojo och Fiskars.

Spelet passar i undervisningsplanen för årskurs 9. Genom spelet kan man bland annat bekanta sig med konst- och kulturbranschens yrken, kreativitet, formgivning, Raseborgs lokalhistoria, kvinnornas ställning historiskt sätt, musei- och arkivkunskap.

Bokning och tilläggs­information:

Frida Westermarck

Museipedagog

+358 45 315 8570

frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi