Om oss > Volontär­information

Volontär­information

Kom med och lev historia som volontär

Vi har äntligen kunnat återuppta frivilligverksamheten efter ett uppehåll på några år, då restriktionerna satte stop för sammankomster. Som museivolontärer kan du deltar i olika typer av aktiviteter på museet enligt sina egna intressen och resurser. Se våra nuvarande grupper nedan.

Museets volontärer har gratis entré till museet året runt och möjlighet att delta i museets studieresor och utflykter. Som volontär får du dessutom 10% rabatt på alla produkter i museishopen och 20% rabatt på lokalhyror. Några gånger om året skickar vi ut infobrev med information om verksamheten samt arrangerar allmänna volontärträffar. Nya volontärer välkomnas till alla grupper! Det är bara att anmäla sig till Museipedagog Frida Westermarck +358 45 315 8570, frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi eller direkt till gruppledaren.

Volontärgrupper

Bässens vänner

En grupp för yrkesmänniskor från olika branscher som vill stöda museet med att starta verksamhet kring Fiskars eget lok Lillbässen. För närvarande är loket under restaurering. Läs mer om Rädda bässen projektet här! Gruppen samlas vid behov.

Emi Ingo

+358 45 353 8381

emi.ingo@fiskarsmuseum.fi

50-talets ungdomar

En minnesgrupp för dem som levde sin barndom eller ungdom på 1950-talet. Gruppen träffas en gång i månaden för att dricka kaffe tillsammans och hjälpa museet med samlings- och utställningsverksamheten.

Johan Halttunen

+358 45 180 8111

johan.halttunen@fiskarsmuseum.fi

Traditionshantverkarna

Hantverkarna är en grupp för dem som vill lära sig och lära ut olika slags traditionella hantverk. Sommaren 2023 kommer vi att visa hur traditionellt höslåtter gick till, hur man bygger gärdesgård och tillverkar näveraskar.

Frida Westermarck

+358 45 315 8570

frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi

Historiska rollfigurer

Gruppen för historiska rollfigurer deltar i att levandegöra museet tillsammans med museets personal. Rollfigurerna utför t.ex. små sysslor eller uppträder med sång och musik i museets utställningar.

Frida Westermarck

+358 45 315 8570

frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi

Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen planerar och upprätthåller museets blomstrande trädgård tillsammans med museets personal. Ett trädgårdstalko arrangeras vår och höst.

Frida Westermarck

+358 45 315 8570

frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi

Kontaktperson

Frida Westermarck

Museipedagog

+358 45 315 8570

frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi