Om oss > Volontär­information

Volontär­information

Kom med och lev historia som volontär

Det finns flera volontärgrupper på Fiskars museum, som är en viktig del av museetsverksamhet. Volontärerna deltar i olika typer av aktiviteter enligt sina egna intressenoch resurser. Blev du intresserad av att delta i en eller flera grupper?

Museets frivilliga har gratis entré till museet året runt och möjlighet att delta imuseets studieresor och utflykter. Som volontär får du dessutom 10% rabatt på allaprodukter i museishopen och 20% rabatt på lokalhyror. Vi skickar infobrev till dig 5-7gånger om året med information om verksamheten.

Bli en av museets historiska rollfigurer

Gillar du att uppträda, berätta historier, göra traditionella hantverk eller till exempel sjunga eller spela något instrument? Vi söker för tillfället fler personer för att levandegöra museets interiörer. Rollfigurerna deltar på våra evenemang och i Bruksfolkets aktiviteter undersommaren tillsammans med övrig personal. Tillsammans forskar vi fram en lämplig historisk rollfigur för dig att gestalta och tar fram en dräkt från vårt rekvisitalager. För mer information tag kontakt med vår museipedagog.

Volontärgrupper

Bässens vänner

Yrkesmänniskor som stöder museet i reparation, bygge och underhåll av lokomotiv,lokstall, vagnar och spår. Läs mer om projekt Rädda Bässen här!

Kenneth Silver

+358 (0)50 3503875

kenneth.silver@fiskarsmuseum.fi

Följande träff är på hösten 2020.

50-talets ungdomar

En minnesgrupp bestående av dem som levde sin barndom eller ungdom på 1950-talet. För tillfället jobbar gruppen med att göra en vandringsutställning för servicehemmen i Raseborg.

Johan Haltunen

+358 (0)45 1808111

johan.halttunen@fiskarsmuseum.fi

Obs! För tillfället håller vi paus med gruppträffarna p.g.a. COVID-19 pandemin.

Hantverkarna

Vi lär oss och lär ut olika slags traditionella hantverk

Rauna Rossow

+358 (0)40 7427044

rauna.rossow@fiskarsmuseum.fi

Gruppen börjar träffas från hösten 2020

Historiska rollfigurer

Levandegör historia genom rollfigurer som dyker upp i museets utställningar ochunder evenemang. Karaktärerna baserar sig på personer som har bott och arbetat på bruket.

Rauna Rossow

+358 (0)40 7427044

rauna.rossow@fiskarsmuseum.fi

Trädgårdsgruppen

Planerar och upprätthåller museets trädgård.

Rauna Rossow

+358(0)40 7427044,

rauna.rossow@fiskarsmuseum.fi

Talkogruppen

Hjälper till på evenemang och med underhåll av fastigheter och gård.

Planerade träffar

1.9.2020

50-talets ungdomar gruppen

Vi träffas i Café Hammarbacken
kl. 14.00-15.30

 

6.10.2020

50-talets ungdomar gruppen

Vi träffas i Café Hammarbacken
kl. 14.00-15.30

3.11.2020

50-talets ungdomar gruppen

Vi träffas i Café Hammarbacken
kl. 14.00-15.30

Kontaktperson