Om oss > Volontär­information

Volontär­information

Kom med och lev historia som volontär

Som museivolontär kan du delta i olika typer av aktiviteter på museet enligt dina egna intressen och resurser. De olika grupperna träffas regelbundet eller vid behov, dessutom arrangeras allmänna volontärträffar årligen. Ett par gånger om året skickar vi ut infobrev med information om verksamheten. Nya volontärer välkomnas till alla grupper! Det är bara att anmäla sig till Museipedagog Frida Westermarck +358 45 315 8570, frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi eller direkt till gruppledaren. Se våra nuvarande grupper nedan.

Som museets volontär har du fritt inträde till museet året runt och möjlighet att delta i museets studieresor och utflykter. Du får dessutom 10% rabatt på alla produkter i museishopen.

Volontärgrupper

Bässens vänner

En grupp för dig som vill delta i att underhålla och levandegöra Fiskars ånglok Lillbässen eller dela med dig av din yrkeskunskap i ämnet. För närvarande är loket under restaurering. Läs mer om Rädda bässen projektet här! Gruppen börjar träffas så fort som restaureringen är färdig.

Emi Ingo

+358 45 353 8381

emi.ingo@fiskarsmuseum.fi

50-talets ungdomar

En minnesgrupp för dem som levde sin barndom eller ungdom på 1950-talet. Gruppen träffas en gång i månaden för att dricka kaffe tillsammans och hjälpa museet med samlings- och utställningsverksamheten.

Johan Halttunen

+358 45 180 8111

johan.halttunen@fiskarsmuseum.fi

Traditionshantverkarna

Hantverkarna är en grupp för dem som vill lära sig och lära ut olika slags traditionella hantverk. Sommaren 2024 kommer medlemmar av gruppen att bland annat visa hur man bygger gärdesgård och tillverkar näveraskar.

Frida Westermarck

+358 45 315 8570

frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi

Historiska rollfigurer

Gruppen för historiska rollfigurer deltar i att levandegöra museet tillsammans med museets personal. Rollfigurerna utför t.ex. små sysslor eller uppträder med sång och musik i museets utställningar.

Frida Westermarck

+358 45 315 8570

frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi

Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen planerar och upprätthåller museets blomstrande trädgård tillsammans med museets personal. Ett trädgårdstalko arrangeras vår och höst.

Frida Westermarck

+358 45 315 8570

frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi

Kontaktperson

Frida Westermarck

Museipedagog

+358 45 315 8570

frida.westermarck@fiskarsmuseum.fi