Se & göra

Utställningar

Livet i Fiskars bruk

I museets basutställning presenteras bruksbornas liv i vardag och fest från 1600-talet fram till i dag. Utställningen börjar i nedre våningen med ett temarum vars innehåll uppdateras med jämna mellanrum.

Läs mer om Livet i Fiskars bruk

Bagarstugan

Bagar- och mangelstugan har använts av familjerna i övre bruket från 1800-talet ända till 1960-talet. I början på 2000-talet togs bagarstugan och den vedeldade bakugnen på nytt i bruk i museipedagogiskt syfte.

Läs mer om Bagarstugan

Opp-i-bruke

Fiskars museum ligger i kärnan av det så kallade Övre bruket, på fiskarsdialekt Opp-i-bruke, som en gång i tiden var centrum för brukets grovsmidesindustri.

Läs mer om Opp-i-bruke

Änkan och ungkarln

Änkan och ungkarlen utställningen på Slaggbyggnadens vind visar hur man bodde och levde i bruket under andra världskriget och tiden fram till 1970-talet.

Läs mer om Änkan och ungkarln

Tema­­­­­utställningar

Slutet=Början – från industri till konst i Fiskars bruk 1.6.2022-30.4.2024

Hur blev Fiskars bruk den hantverkar- och konstnärsort den är idag? När flyttade den sista industriella verksamheten bort från bruket?

Läs mer om Slutet=Början – från industri till konst i Fiskars bruk 1.6.2022-30.4.2024

Jul på Hammarbacken 2.12.2023-13.1.2024

I den traditionella julutställningen kan man bekanta sig med jul- och nyårsfirande hos arbetare och herrskap. I Kullans arbetarhem hänger julgranen från taket och julmiddagen är serverad för hela sjupersonersfamiljen.

Läs mer om Jul på Hammarbacken 2.12.2023-13.1.2024

Bruksfolkets guidade turer

Guidade turer öppna för allmänheten arrangeras sommartid ute i bruksmiljön och i samband med museets evenemang i museets utställningar. Temat varierar årligen enligt museets aktuella utställningar.

Läs mer om Bruksfolkets guidade turer

Verkstäder för grupper

Museet erbjuder ett antal olika aktiviteter och verkstäder för alla som villta del av gammaldags sysslor. För vuxengrupper erbjuder vi bl.a. bakning i museets bagarstuga,

Läs mer om Verkstäder för grupper

Evenemang