Se & göra > Den eviga skogen 1.6.2024-31.3.2026

Den eviga skogen 1.6.2024-31.3.2026

Hur har skogen förändrats i Fiskars med omnejd under 375 år?  Fiskars museums nya temautställning, Den eviga skogen, ger svar på den frågan. Vi har valt att lyfta fram hur skogen använts i bruksverksamheten, hur skogsvården förändrats och hur vardagen såg ut för skogsarbetarna. Ju närmare nutiden vi kommer desto mer förflyttas tyngdpunkten till skogens betydelse för rekreation och välmående. Visste du att bruksarbetarna redan under 1800-talet hade egna sommarstugor? Utställningen bjuder även på upplevelser för familjens minsta. Med utställningen firar vi brukets 375-åriga historia.

ÖPPET

1.6.2024-31.3.2026

Under museets öppethållningstider

Biljett ingår i museets inträdespris

Fritt inträde med museikort