Utforska och lär > Digitala museet > Skogen och skogsbruket på Fiskars

Skogen och skogsbruket på Fiskars

Tack vare de stora skogarna och vattendragen var Västra Nyland en ypperlig plats att grunda bruk. För bruksverksamheten och masugnsdriften behövdes nämligen mycket träkol. Med tiden köpte Fiskars bruk därför upp stora jord- och skogsområden, av vilka ca 15 000 ha fortfarande består.

Här publiceras längs med våren artiklar, där vi lyfter vi fram skogens betydelse ur såväl skogsbrukets, rekreations, som symbolisk synvinkel. Innehållet är en del av temautställningen Den eviga skogen, som öppnas i museet 1.6.2024.