Utforska och lär > Arkiv > Fiskars historiska arkiv

Fiskars historiska arkiv består i första hand av Fiskars bruks och Fiskars Aktiebolags arkiv. Dessutom finns det i arkivets samlingar flertalet arkivenheter tillhörande bolag som under historiens gång kommit i Fiskars ägo. I arkivförteckningen nedan listas alla arkivbildare som är delar av Fiskars historiska arkiv. Det bör noteras att arkivmaterial som är yngre än femtio år är sekretessbelagt.