Utforska och lär > Arkiv > Fiskars historiska arkiv

Fiskars historiska arkiv består i första hand av Fiskars bruks och Fiskars Aktiebolags arkiv. Dessutom finns det i arkivets samlingar flertalet arkivenheter tillhörande bolag som under historiens gång kommit i Fiskars ägo. I arkivförteckningen nedan listas alla arkivbildare som är delar av Fiskars historiska arkiv. Det bör noteras att arkivmaterial som är yngre än femtio år är sekretessbelagt.

Antskog Klädesfabrik

Arbetarnas sjuk- och begravningskassa

Billnäs bruk

Emiliedals såg och masugn

Finska hästkontoret

Finsmedjan

Fiskars A/S Danmark

Fiskars Aktiebolag

Fiskars bruk

Fiskars centralkontor

Fiskars minuthandel

Fiskars valsverk

Hermes Oy

Inha bruk

Jussarö gruva Ab

Jääkone Oy

Kauppila, Juusela & K:it

Kellokosken tehdas

Koskis bruk

Kärkelä bruk

Mekaniska verkstaden

Metra

Näse bruk

Orijärvi gruva

Oulun rautateollisuus Oy

Oy Auto-Master Ab

Oy Ferraria Ab

Oy HTH-Yhtymä

Oy Hartsiteollisuus

Oy Puikko Ab

Oy Rebuilt Ab

Pohjois-suomen maanviljelyskauppa Oy

Rahkola

Salon sähkö ja konetehdas

Sillböle gruvor

Skogby bruk

Suomen pultti

Tehdaspuu/Puumittaus

Tjänstemännens sparkassa

Trollshovda bruk

Turun veneveistämö

Varesjoki såg

Vesterby gård

Åbo jernmanufaktur

Åbo tobaksfabrik

Åminnefors bruk