Utforska och lär > Digitala museet > Fiskars Samlingslokal 1896-2017

Fiskars Samlingslokal 1896-2017

I slutet av 1800-talet var den kulturella aktiviteten i Fiskars mycket livlig. Flera olika föreningar verkade på bruket och alla hade behov av en lokal där medlemmarna kunde samlas och träffas. Det enda som stod till förfogande var ett litet trångt utrymme, tvättstugans s.k. ”mangelsal”. Om detta utrymme samsades hornorkestern, sångkörer, teatergrupper, föredragshållare m.fl. Här samlades också ungdomarna för att dansa.

Grundaren Karin von Julin

Karin von Julin (1871-1914), äldsta dotter till Fiskars Aktiebolags första verkställande direktör, Albert von Julin, hade länge märkt att bristen på utrymme bromsade den kulturella utvecklingen på bruket. Den 24.9.1895 startade hon resolut en aktieteckning för en ”förlustelselokal”. Aktiekapitalet fastställdes till 10 000 mk, men teckningen gav endast 2700 mk. Bland aktietecknarna fanns flera medlemmar av släkten von Julin samt många brukstjänstemän, men också utomstående prominienser som hovrådet Brummer och senator Leo Mechelin. I Fiskars bolagets budget för år 1895 fanns 12 000 mk upptaget för lokalen. Dessutom avsatte bolaget till år 1900, årligen 2000 mk för lokalen och dess läsebibliotek. Läsebiblioteket fungerade i lokalen åren 1897-1938.

En arkitekt anlitades

Som arkitekt anlitades Fiskarsbon Waldemar Aspelin, son till förre bruksdirektören J.W. Aspelin. Ritningarna kom per post 30.3.1896 och nu blev benämningen ”Samlingslokal” vedertagen. Byggnaden uppfördes på sju månader under ledning av brukets byggmästare Johannes Wiklund och blev en skapelse i nyrenässansstil. Den 9 oktober avsynades bygget och Karin var till synes tillfreds eftersom hon bjöd byggmästaren på kaffe och vin.

Ett hus till allas glädje

Inför invigningen den 8 november 1896 hade lustspelet En midsommarnatt i Dalarna inövats och nödiga kulisser förfärdigats, med Karin som bärande kraft. Invigningen avslutades med dans till kl. 22.00.

En livlig teaterverksamhet fortsatte till slutet av 1940-talet med lokala krafter och turnerande grupper. Där spelades pjäser som Tre för en, Don Juan, En Cigarr och Rum att hyra. I lokalen sjöngs, dansades, spelades, gymnastiserades och hölls kurser och upplysande föredrag. Mycket uppskattad och nödvändig var en värdefull flygel som Karin von Julin donerade.

Traditioner uppstod, t.ex. Brandkårens dans på julannandag, Fiskars Sångarbröders nyårsvaka, forstmästare I.A. von Julins trettondagsfest för brandkåren, Fiskars Idrottsförenings prisutdelningar och danser i samband med Fiskars skidspel, Tennisklubbens valborgsmässosupé och morsdagsfesten. Otaliga är de par som funnit varandra och firat bröllop i lokalen.

Renoveringar och förbättringar

Redan i byggnadsskedet försågs lokalen med elektricitet. Senare har byggnaden genomgått flera olika renoverings- och reparationsskeden. År 1920 brädfodrades stockväggarna och salen målades i granna röda och blå färger.

Lennart Segerstråles målningar pryder väggarna

År 1938 försågs huset med vatten och avlopp samt centralvärme. Salen målades den här gången i ljusare nyanser. Gästrummen på södra sidan slopades och ersattes med kafé- och köksutrymmen och bakom scenen byggdes två artistloger. För att pryda salens väggar beställdes monumentalmålningar av Lennart Segerstråle. Målningarna avtäcktes 14.12.1938.

Biograf

År 1947 försågs lokalen med ett fullständigt biografmaskineri och filmer förevisades regelbundet till slutet av 1970-talet. År 1970 förstorades scenöppningen och vaktmästarbostaden moderniserdes.

Lokalens yttre sidan målades år 1983. Inför lokalens 100-års jubileum år 1995 restaurerades Segerstråles målningar och salens färgsättning förnyades, belysningen förbättrades, nya wc-utrymmen byggdes och köks- samt kaféutrymmet restaurerades.

Lokalen på 2000-talet

Tack vare Fiskars hembygdsförening r.f. som skötte uthyrningen av ut lokalen åren 1978-2009 har byggnaden bevarats i sin urprungliga funktion till i dag. År 2010 renoverades de två artistlogerna bakom scenen till hyresrum med kokvrår och gemensam toalett och dusch. På så vis återfick lokalen sina gästrum. Samtidigt fick salen den teknik ett modernt konferansutrymme kräver. År 2011 flyttade Gastronomiska Akademin i Finland in i vaktmästarbostaden på norra sidan. Här arrangerades under några år matlagningskurser med ledning av köksmästaren Markus Aremo. 2013-2015 fungerade vaktmästarbostaden som Värdshusets kabinett Bakfickan och 2015 kök och kafé-sidan som en Japansk restaurang Kitamura. Under sommaren 2016 fungerade det en restaurang Lukaali i en del av byggnaden. Alla ytor inomhus samt toaletturymmena har förnyats under 2016. Lokalen hyrs ut för evenemang och fest.

I museets samlingar finns även många föremål och bilder som anknyter till lokalen och dess användning, bl.a. teaterkulisser och dräkter, fotografier från fester och gymnastikövningar, bio-affischer och akvarellskisser av Lennart Segerstråle. En del av materialet finns utställt i basutställningen Livet på Fiskars bruk.

Text: Fiskars museum 2017