Utforska och lär > Digitala museet > Från kriget till industri

Från kriget till industri

Du kan bekanta dig med livet i bruket under andra världskriget och fram till 1970-talet genom att läsa artiklarna här och bekanta dig med vår förnyade utställning Änkan & Ungkarln på Slaggbyggnadens vind.

Slaggbyggnaden uppfördes 1842 som spishus för de närliggande smedjornas arbetare. Senare användes byggnaden som bostadshus; bottenvåningen rymde tre familjer och på vinden samsades ensamstående, så som änkor och ungkarlar, om utrymmet. År 1970 flyttade de sista personerna ut ur huset som sedan stod tomt i över tio år.

Änkorna vid Fiskars bruk

Duktiga och skickliga smeder kunde få belöning ur en premiefond som hade grundats år 1828 i samband med ett bergsting på Fiskars.

Läs mer om Änkorna vid Fiskars bruk

Fiskars under andra världskriget

Under krigsåren 1939-1945 låg privata bolag som Fiskars p.g.a. behovet av krigsmaterial under statlig övervakning. Fiskars stålproduktion mobiliserades helt och hållet för leveranser till försvarsmakten.

Läs mer om Fiskars under andra världskriget

Skogsarbete i Fiskars

Fiskars ägde stora arealer mark, 25.000-30.000 hektar redan under 1800-talet. Skogen var viktig för kolproduktionen och kol var avgörande för att hålla igång produktionen på bruket.

Läs mer om Skogsarbete i Fiskars

Fiskars kvarn

Det är känt att det vid Fiskars å funnits en kvarn redan innan bruket grundlades år 1649.  Den nuvarande kvarnen är byggd år 1898.

Läs mer om Fiskars kvarn

”Jag vill inte ha komjölk jag vill ha Fiskars mjölk”

Bruksägaren Johan Jacob von Julin var banbrytande inom finskt lantbruk under första hälften av 1800-talet. Han tog all tidigare utarrenderad jord i egen drift och rationaliserade jordbruket till exempel genom att införa växelbruk.

Läs mer om ”Jag vill inte ha komjölk jag vill ha Fiskars mjölk”

Fiskars värdshus och butik

Trots att handeln ännu i början på 1800-talet var begränsad till städer med stapelrättigheter, som till exempel Ekenäs,

Läs mer om Fiskars värdshus och butik

Moderniteter under 1960-1970-tal

Under 1960-talet hade plasten blivit vanlig i det dagliga livet. Under början och mitten av 1960-talet satsade Fiskarsbolaget mycket på plast.

Läs mer om Moderniteter under 1960-1970-tal