Utforska och lär > Digitala museet > Från kriget till industri > Änkorna vid Fiskars bruk

Änkorna vid Fiskars bruk

Duktiga och skickliga smeder kunde få belöning ur en premiefond som hade grundats år 1828 i samband med ett bergsting på Fiskars. Vid samma tid beslöts att det inom varje bergstingslag skulle finnas en smedskassa. Ur smedskassan betalades understöd åt sjuka samt åt ”gamla och förlamade smeder”, även deras änkor fick understöd. Pensionen för gamla arbetare bestod av råg, mellan 1½ och 2½ tunna, foder för kreaturen, husrum och ved. Även arbetaränkor brukade få små understöd men var i praktiken tvungna att utföra något lättare arbete för att kunna försörja sig. Under 1900-talet, fram till 1950-tal, fick änkorna husrum, ved och lyse. År 1958 beslöt Fiskars styrelse att pensionerade arbetare och änkor inte fick bo kvar i bolagets bostäder längre än tre månader efter pensionering eller att mannen avlidit. Ett undantag gjordes för de tidigare än 1958 pensionerade arbetarna och änkorna som fick bo kvar.

Änkebostaden i museets slaggbyggnad

På Slaggbyggnadens vind har funnits små lägenheter där även änkor bott. En lägenhet är nu inredd så som den kunde ha sett ut under 1940-talet då en änka bott där. Änkans bostad är anspråkslöst möblerad men ett av tidens moderna föremål har fått plats, ett isskåp för förvaring av mat, en föregångare till kylskåpet.

En av kvinnorna som bott i det som nu är Fiskars museums änkerum var änkan Selma Mannström (1875-1952). Selmas man Johan Artur arbetade på Valsverket och paret hade två söner och fem döttrar.  Johan Artur dog i lungsot år 1923 och Selma blev ensam med sina två söner som fortfarande bodde hemma. Efter Johan Arturs död fick Selma ett arbete på Finsmidesfabriken där även flera andra kvinnor arbetade. Efter att barnen flyttat bort flyttades änkorna oftast till mindre lägenheter. Selma lägenheten på 11 m² fram till sin död år 1952.

Den sista änkan flyttade ut ur den s.k. änkebostaden i januari 1968.

Käll- och litteraturförteckning:

Fiskars Museums 50 års jubileumsskrift. (1999)
Matvejev, Irina: Fiskars vår hembygd. (1949)
Nikander, Gabriel: Fiskars bruks historia 1630-1924. (1929)

Opublicerade källor:
Mantalslängder för Fiskars bruk, Pojo lokalhistoriska arkiv
Protokoll fört vid Oy Fiskars Ab:s styrelsemöte 29.6.1955. PLA, Fiskars bolags historiska arkiv