Utforska och lär > Digitala museet > Karin von Julin

Karin von Julin (1871-1914), förstfödd av Albert och Sophie von Julin, bodde i Fiskars bruks huvudbyggnad Stenhuset. Karin arbetade som bergsrådets, sin fars, sekreterare och var känd för sitt aktiva arbete för Fiskars bruk. Som sekreterare arbetade Karin på brukskontoret under långa dagar, eftersom kontorsarbetet påbörjades kl. 7 på morgonen och fortsatte ända till kl. 19 på kvällen. Eftersom Karin var av adelssläkt och hade gått i skola hade hon goda förutsättningar att tjänstgöra som sekreterare.

Brukets föreningsverksamhet var mycket levande och entusiastisk, och Karin längtade efter en plats på bruket där alla kunde njuta av kulturen. På 1890-talet grundade Karin föreningen ”Förening för Nytta och Nöje” som spred glädje i form av teaterföreställningar och fester. Det enda som stod till förfogande var ett litet trångt utrymme, tvättstugans s.k. ”mangelsal”. Om detta utrymme samsades hornorkestern, sångkörer, teatergrupper, föredragshållare m.fl. Här samlades också ungdomarna för att dansa. Karin startade en insamling för byggandet av Fiskars Samlingslokal, som stod klar 1896. Från och med då fick föreningens föreställningar en värdig estrad i Samlingslokalen. Skolbarn och familjer med många barn fick fribiljetter till föreställningarna. För mer information om Lokalen och dess verksamhet, se artikel om FISKARS SAMLINGSLOKAL 1896-2011.

Karin älskade fotografering och hennes bilder förmedlar hennes kärlek till Fiskars bruk. Karin och hennes systrar brukade rida på brukets områden, deras hästar var en välbekant syn vid järnverket. Kvinnor red med kvinnosadel vid den tiden, och folk i bruket undrade hur de Julinska döttrarna hölls i sadeln i hård fart.

Karin von Julin i rollkläder för pjäsen ”Bakom Kuopio”. Fotot är taget i Lokalen och framför henne sitter lärarinnan Louise von Schlüter.
Bild Fiskars museum.
Karin på Flaggberget i Fiskars, bakom henne står den lilla stugan ”Alphyddan”. Karin har med största sannolikhet tagit fotografiet själv med självutlösare. Fotot är taget på 1880- eller 1890-talet.
Bild Fiskars museum.