Näe & koe > Fiskars Museum’s Winter Games > BOLLBERGET

BOLLBERGET

Fiskarsin aikajärjestyksessä kolmas mäki on Bollberget. Sen rakensi FIF (Fiskars idrottsförening) osin talkoilla 1939. Tämä mäki oli varusteluiltaan yhtä korkeatasoinen kuin silloiset Lahden ja Puijon hyppymäet. Mäkihyppy oli Fiskarsissa usean lapsen talviharrastus. Välineitä olikin sitten vaikeampi hankkia. Onneksi ruukin hienotae- ja puusepiltä sai apua hyppysuksien valmistamiseen itse ja näitä oppeja käytiin hakemassa kursseilta, joissa nuoret harrastajat saivat tehtyä omat välineensä. Bollbergetissä hypättiin jopa 55 metrinen hyppy harjoituksissa! 

Den tredje äldsta backhoppningsbacken i Fiskars är Bollberget. Den gjordes delvis med talkokraft av FIF (Fiskars idrottsförening) år 1939. Backen var utrustad enligt lika hög standard som den tidens backar i Lahtis och Puijo. Många barn i Fiskars hade backhoppning som vinterhobby, men tyvärr var det svårt att få tag på lämplig utrustning. Lyckligtvis brukade finsmederna och snickarna lära Fiskarsbor att tillverka sina egna skidor. Det ordnades också kurser där unga backhoppare fick lära sig att tillverka sin egen utrustning. I Bollbergsbacken hoppades det hela 55 meter under ett träningspass!

In chronological order, the third ski jump hill in Fiskars is Bollberget. It was built partly by FIF (Fiskars idrottsförening) volunteer work in 1939. This hill was as high as the Lahti and Puijo ski jumping hills were in those days. Ski jumping was a winter hobby for many children in Fiskars. Back then it was harder to get the equipment for ski jumping. Luckily, the ironworks’ smiths and carpenters were able to help the children to prepare the skis themselves. These skills were taught during courses where young enthusiasts were able to make their own skis. A jump of 55 metres lenght was jumped in Bollberget during training! 

Kuvan kartassa nuolet näyttävät mäen aloituskohdan ja suunnan.
Pilarna på kartan visar startpunkten och riktningen på backen.
The arrows on the map shows the starting point and direction on the ski jump hill.
Mäkihyppysukset olivat koivusta, ja niissä oli siteet nahasta ja messingistä. Mm. Yrjö Kivivirta käytti juuri näitä suksia.
Skidor för backhoppning var tillverjade av björk och hade bindningarna av leder och mässing. Bl.a. Yrjö Kivivirta använde dessa skidor.
Ski jumping skis were made of birch with bandages of leather and brass. The skis in the picture were used by Yrjö Kivivirta, and others as well.
Photo Fiskars Museum.
Rivissä on mukana aikansa huippuhyppääjiä 1920-luvulta. Kuvassa on (15. oikealta) August E. Jansson, joka kehitti tuon ajan mäkihyppysuksien siteitä.
På raden står toppenbackhoppare från 1920-talet. I bilden är med August E. Jansson (15:de fr.v.) som utvecklade skidbindningar på backhoppningskidor.
The top ski jumpers of the 1920’s standing in a row. The picture shows (15th from the right) August E. Jansson, who developed the ties of ski jumping skis of that time.
Photo Fiskars Museum.
Kilpailu Getbergsbackenilla 1920-luvulla.
Tävling i Getberget på 1920-talet.
Competition on Getberget in the 1920’s.
Photo Fiskars Museum.