Näe & koe > Fiskars Museum’s Winter Games > DOKTORSBACKEN

DOKTORSBACKEN

Tohtorinmäki oli ensimmäinen Fiskarsin mäkihyppypaikka ja olet aivan sen lähellä. Se on luontaisesti jyrkkä mäki, jossa alkoi mäkihyppääminen jo niinkin aikaisin kuin 1919. Mäkihyppytoimintaa Fiskarsissa johti kaksinkertainen mäkihypyn Suomen mestari August Jansson, joka oli ammatiltaan insinööri ja ruukin konepajan johtaja. Luonnonmäelle rakennettiin myöhemmin myös hyppytorni, jonka vaikutuksesta hypyt olivat 24 metrisiä.

Doktorsbacken var brukets första backhoppningsplats, och du befinner dig riktigt nära den. Den är naturligt brant, och man började använda den för backhoppning redan år 1919. Backhoppning i Fiskars leddes av August Jansson, som var tvåfaldig finländsk mästare i backhoppning. Han var ingenjör till yrket, och dessutom chef för Mekaniska verkstaden i Fiskars. Senare byggdes även ett hopptorn på naturbacken, vilket innebar att man nu kunde hoppa 24 meter längre än tidigare.

Doktorsbacken was the first ski jumping place in Fiskars, and you are very close to it. It is a naturally steep hill, where ski jumping began as early as 1919. The ski jumping activities at Fiskars were led by two-time Finnish Ski jumping Champion August Jansson, who was an engineer by profession and the manager of the Ironworks’ workshop. A jumping tower was later built on Doktorsbacken, as a result of which the jumps could be as long as 24 meters.

Kuvan kartassa nuolet näyttävät mäen aloituskohdan ja suunnan.
Pilarna på kartan visar startpunkten och riktningen på backen.
The arrows on the map shows the starting point and direction on the ski jump hill.
August Jansson hyppäämässä Holmenkollenilla Norjassa, oletettavasti vuonna 1914.
August Jansson hoppar på Holmenkollen i Norge, troligtvis år 1914.
August Jansson ski jumping on Hollmenkollen in Norway, presumably in 1914.
Photo National Board of Antiquities, History Photo Collection
Getbergetin hyppymäki 19.3.1922.
Getbergsbackens hoppbacke 19.3.1922.
Getberget’s hill, 13th of March 1922.
Photo Fiskars museum
Hyppääjä T. Nieminen vauhdissa Getbergbackenilla v. 1922.
Backhopparen T. Nieminen i fart på Getbergbacken år 1922.
Ski jumper T. Nieminen in action on Getberg ski jump hill in 1922.
Photo Fiskars Museum