Näe & koe > Fiskars Museum’s Winter Games > GETBERGET

GETBERGET

Getberget oli toinen mäkihyppypaikka suoraan ensimmäisen hyppymäen, Tohtorinmäen, vastakkaisella puolella. Se sijaitsee museolta Antskogin suuntaan mentäessä. Sinne rakennettiin uusi, upea torni ja avajaiset pidettiin 19.3.1922. Avajaisten kisoihin osallistui 70 mäkihyppääjää ja katsojia oli 3000. Tästä lähtien järjestettiin Fiskarsin talvikisoja, jotka järjestettiin viimeisen kerran 1970. Getbergetin ennätys on 39 metriä vuodelta 1924. 

Getberget var brukets andra backhoppningsplats. Den fanns mitt emot Doktorsbacken, dvs. från museet åt Antskogs hållet. Dit byggdes ett nytt och fint hopptorn, och själva backen invigdes 19.3.1922. I tävlingen som ordandes i samband med invigningen deltog 70 backhoppare. Tävlingen hade också 3000 åskådare. Från och med 1922 började man ordna Fiskars vinterspel, och de ordnades för sista gången år 1970. Getbergets rekord är från 1924, då man hoppade hela 39 meter.

Getberget was the second ski jumping spot directly on the opposite side of the first ski jump, Doktorsbacken. Looking from the museum, it’s located in the direction of Antskog. A new, magnificent tower was built there and the opening ceremony took place on March 19th 1922. Seventy ski jumpers took part in the opening games and it had 3,000 spectators. The Fiskars Winter Games were held in 1970 for the last time. Getberget’s record jump is 39 metres, and it was made in 1924.

Kuvan kartassa nuolet näyttävät mäen aloituskohdan ja suunnan.
Pilarna på kartan visar startpunkten och riktningen på backen.
The arrows on the map shows the starting point and direction on the ski jump hill.
Kisat käynnissä 19.3.1922, Getbergetin rinteen näkymä.
Tävlingen i gång 19.3.1922, vy från Getbergets sluttning.
A competition on the 19th of March 1922, view from the slope.
Photo Fiskars Museum.
W. Eklöf , 19.3.1922.
Photo Fiskars museum.
Kilpailija W. Eklöf pokaalin kanssa v. 1922.
Tävlaren W. Eklöf med pokalen år 1922.
Contestor W. Eklöf with the trophy year 1922.
Photo Fiskars museum.