Näe & koe > Fiskars Museum’s Winter Games > ROMPAN

ROMPAN

Rompan on Flaggbergetin luona oleva mäki, jossa hypättiin noin 20 metrin mittaisia hyppyjä. 

Ensimmäiset mäkihyppykisat Suomessa järjestettiin Helsingin Alppilassa 1885. Vasta vuonna 1905 sinne rakennettiin ensimmäinen hyppyrimäki, josta vauhtia sai 25 metrin mittaisiin hyppyihin. Hyppyri purettiin vuonna 1939. Tiesitkö muuten, että mäkihyppy on kotoisin Norjan Telemarkista jo 1800-luvun alusta? Sieltä juontaa ns. telemark-laskeutuminen.

Rompan är en backe som befinner sig nära Flaggberget, och där hoppade man ca 20 meter långa hopp.

Den första backhoppningstävlingen i Finland ordnades i Alphyddan i Helsingfors år 1885. Först år 1905 byggdes där den första backhoppningsbacken, där man kunde hoppa upp till 25 meter långa hopp. Backen revs år 1939. Visste du att backhoppningen härstammade i Telemark i Norge redan i början av 1800-talet? Härifrån kommer också den s.k. telemark-landningen.

Rompan is a hill by the Flaggberget-hill, where jumps of about 20 metres were made.

The first ski jumping competitions in Finland were held in Alppila, Helsinki, in 1885. It was not until 1905 that the first ski jump tower was built there. It increased the speed so that the jumps were 25 metres long. The tower was dismantled in 1939. By the way, did you know that ski jumping originated in Telemark, Norway, in the early 19th century? The skijumpers way of landing in the ‘telemark’ position derives from this.

Kuvan kartassa nuolet näyttävät mäen aloituskohdan ja suunnan.
Pilarna på kartan visar startpunkten och riktningen på backen.
The arrows on the map shows the starting point and direction on the ski jump hill.
Mäkihyppymäki Rompan. Kuvassa on käynnissä “Yritys” -kisat 12.3.1939.
Backhoppningsbacke Rompan. Fotot på “Yritys” tävlingar 12.3.1939.
Ski jumping site Rompan. Photo of competition “Yritys” on 12th of March 1939.
Photo Fiskars Museum.
Alppila, Helsinki. Photo National Gallery, photograf Hugo Simberg 1913, CC BY 4.0
Alppila, Helsinki. Photo National Board of Antiquities, 944548, CC BY 4.0