Framsida > Aktuellt > Jubileumsutställningen – Den eviga skogen – öppnar i juni 2024

Jubileumsutställningen – Den eviga skogen – öppnar i juni 2024

Image

Vi förbereder som bäst en ny temautställning, som berättar om skogens betydelse för bruket och bruksborna genom Fiskars 375-åriga historia. Tack vare de stora skogarna och vattendragen var Västra Nyland en ypperlig plats att grunda bruk. För bruksverksamheten och masugnsdriften behövdes nämligen mycket träkol. Med tiden köpte Fiskars bruk därför upp stora jord- och skogsområden, av vilka ca 15 000 ha fortfarande består. I utställningen lyfter vi fram skogens betydelse ur såväl skogsbrukets, rekreations, som symbolisk synvinkel.

Läs också