Framsida > Aktuellt > Aktuellt insamlingsprojekt – Frågelista om perioden kring Fiskars avindustrialisering 1960-1990
Image

Bodde du i Fiskars bruk under åren 1960-1990? Då vill vi gärna höra dina upplevelser och minnen från tiden i bruket.

Tiden omkring 1960–1990-talen präglades i Fiskars av en period av avindustrialisering och omstrukturering, då den industriella produktionen småningom avtog, fabriker och olika tjänster lades ner, och många bruksbor flyttade bort från bruket. I kontrast till Fiskars konst- och turisminriktade återupplivning har avindustrialiseringens tidsperiod inte dokumenterats lika noggrant. Fiskars museum anser att minnen och upplevelser även från denna tidsperiod vore viktiga att insamlas och dokumenteras för kommande generationer och forskning, och denna frågelista har uppgjorts för detta syfte. Vi intresserar oss av hur du upplevde denna tidsperiod, vilka minnen du har från den tiden, och hur ditt liv och din vardag påverkades av de förändringar som under denna tid skedde i bruket.

Frågelistsvaren kommer att arkiveras, och kan användas som material till forskning eller en eventuell utställning om temat på Fiskars museum. Frågelistan kan besvaras anonymt, och man får berätta fritt och informellt om sina upplevelser. Frågorna är till som vägledande teman och förslag på vad man kan berätta om. Du kan svara på frågelistan elektroniskt eller skriva ner dina svar skilt på papper ock skicka in dem per post. Genom att svara på frågelistan godkänner du att svaren arkiveras vid Pojo lokalhistoriska arkiv, och att de får användas för forskning.

Frågelistan finns här.

Fiskars museum
Åkerraden 26
10470 Fiskars
+358 45 180 8111
info@fiskarsmuseum.fi

Läs också