Utforska och lär > Digitala museet > Skogen och skogsbruket på Fiskars > Skogsredskap

Skogsredskap

Fiskars har traditionellt ägnat sig åt tillverkningen av stål. Fiskars är trots allt grundat som ett järnbruk. Fiskars är även känt för sitt finsmide, dvs. Saxar, knivar, bestick osv. Jord- och skogsbruket har utgjort ett annat betydelsefullt affärsområde. Fiskars var länge självförsörjande, med en omfattande jordbruksavdelning. Fiskars har även tillverkat jordbruksrelaterade konsumentprodukter, varav plogen är den kändaste.

Skogen, som länge var livsviktig bränslekälla för järnbruken, har också alltid varit en viktig del av Fiskars verksamhet. Vid ekonomiskt kärva tider kunde man till exempel ägna sig åt försäljning av värdefullt virke ur bolagets skogar.

Under sin över 350-åriga historia har Fiskarsbolaget utvidgat sin verksamhet genom att köpa upp både konkurrenter inom branschen och företag med helt annan affärsverksamhet. En av de mera betydelsefulla anskaffningarna var utan tvekan Billnäs bruk A.B, som år 1920 blev dotterbolag till Fiskars. Billnäs var känt för sina diverse redskap och verktyg, och anskaffningen av bolaget breddade på Fiskars sortiment. År 1959 fusionerades bolaget som en del av Fiskarskoncernen. Billnäs A.B. tillverkade även skogsredskap. Billnäs mest framgångsrika skogsredskap är yxan. Den kända Billnäs-yxan tillverkades länge med Billnäs stämpel, trots att bolaget hörde till Fiskars.

Utöver yxan har Fiskars även tillverkat brytjärn, lyftsaxar och krokar, barkjärn, röjningsknivar, motorsågskedjor, och diverse planteringshackor.

Fiskars har även tillverkat skogstraktorer och timmerkarnar. Ett kortvarigt samarbete med Volvo inleddes om service och montage av traktorer. Timmerkranar gjordes först i Borgå och senare i Salo mellan åren 1965 och 1988. Traktorerna utvecklades i samarbete med Fiskarsbolagets egen skogsavdelning och utomstående skogsspecialister.

Yxan

Den traditionella fäll-och röjningsyxan består av en egg och skaft av trä. Eggets baksida, dvs. klacken kan användas som en hammare eller slägga. Skaftet är gjort för att bytas vid behov. Detta var nödvändigt speciellt i yrkessyfte. Det hände nämligen att man slog förbi eller träffade med skaftet i stället för det vassa bladet, vilket kunde leda till att skaftet brast. En plåtbit eller metalltråd kunde fästas vid delen närmast bladet. Skaftet skulle gå att byta snabbt, eftersom arbetstiden var dyrbar. Skogsarbetare kunde sysselsätta sig med att göra nya yxskaft till exempel på fritiden. Bladet fästes i skaftet med en träkil, som måste spännas tidvis då bladet blir lösare. Skaftet är formades på ett ergonomiskt sätt.

Det finns flera olika sorters yxor. I praktiken används de på ett liknande sätt, dvs. till att hugga och klyva, men de är alla tillämpade för specifika ändamål och arbetssysslor. Vanligt förekommande yxmodeller är klyvyxan, skrädyxan, friluftsyxan och kilyxan. På bilden undertill kan man se en Fiskarstillverkad stämpelyxa, som användes till att markera träd som skulle fällas, flottas eller delas.

En stämpelyxa från Fiskars museums föremålssamling

Under årens gång har Fiskars tillverkat många olika sorters yxor. Ursprungligen bestod yxan av ett stålbett och ett skaft av trä. En stor innovation gjordes på 1980-talet när man började göra skaften av plast. Detta innebar att yxan var både billigare och enklare att producera. Slutresultatet var en förmånlig men välfungerande produkt för konsumenterna.

En Fiskarstillverkad byggmästaryxa med plastskaft från Fiskars museums föremålssamling.


Röjningskniv

Röjningskniven (även känd som lövkniv) används för att röja grenar eller kvistar från träd. Egget är långt, platt och vasst på ena sidan. Det finns flera olika sorters och storlekars röjningsknivar. Vissa kan hanteras endast med en hand, då andra kräver två händer.

Barkjärn

Ett barkjärn används för att avlägsna barken från trädstammar. Detta gjordes för att hjälpa trädet torka, och dessutom skyddade barkningen trädet mot olika insekter och svampsjukdomar. Barkjärnet kan också användas för att hacka bort is.

Lyftrok

Lyftkroken används till att flytta stockar och virke i samband med bearbetning eller transport.

Lyftsax

Lyftsaxen används för att hantera och staplande av virke. Redskapet är praktiskt även för långa stockar. Saxen skär nämligen in en aning i trädet, vilket ger bättre grepp då det ska hanteras.

Brytjärn

Ett brytjärn används som ett hjälpredskap då man fäller träd. Man för in brytjärnet i fällsnittet som man har gjort med sågen, eller motorsågen. Efter det använder man det som en hävarm för att fälla omkull trädet.

Spännsåg

Spännsågen består av ett sågblad och en huvud- och mellandel i trä och ett spännband med träpinnar som förenar huvudträdelarna. Sågbladet och spännbandet köpte man vanligtvis, men själva sågen brukade man vanligtvis tälja själv. Spännbanden gjordes ofta av hampa, eftersom det var slitagetåligt material. Spännsågen användes som flitigast mellan 1920 och 1950-talen, varefter den ersattes av bågsågen. Senare ersattes även denna av motorsågen.

Stocksåg

Stocksågen, som även kallas för justersåg eller timmersvans, hörde tillsammans med yxan och spännsågen länge till skogsarbetarens viktigaste arbetsredskap. Utöver bladet hade sågen två handtag, eftersom den var avsedd för två användare.

Bågsåg

Bågsågen började bli vanligt förekommande på 1940-talet, och ersatte så småningom den flitigt använda spännsågen. Bågsågen användes huvudsakligen för sågning av ved eller virke. Sågens konstruktion är enkel. Den har ett blad som är fastspänt mellan den bågformade stommen. Vanligtvis gjordes stommen av metall, men även trästommar förekom.