Utforska och lär > För skolor > Tidsresor

Tidsresor

Tidsresan är ett rollspel där gruppen i en blandning av lek, arbete och lite dramaupplever hurudant ett barns liv var för 100-150 år sedan i Fiskars bruk. Du kan väljamellan våra färdiga program nedan eller så kan innehållet skräddarsys enligtgruppens önskemål eller anpassas för grupper med särskilda behov. Våra tidsresorlämpar sig bäst för barn i åldern 6-10 år.

Bra att veta om våra tidsresor

Gruppstorleken är begränsad till 12 barn. Om ni vill delta på tidsresor med störregrupper rekommenderar vi att ni delar in gruppen och kommer i två omgångar. IFiskars finns flera möjligheter att arrangera parallellt program. Läs mer på bruketshemsida fiskarsvillage.fi.

Vi förutsätter att läraren eller minst en vuxen deltar i tidsresorna och ansvarar förbarnen under museibesöket. Av gruppledaren uppbärs ingen deltagaravgift.I regel tar en tidsresa 2 h så reservera gott om tid för besöket. Om bakning ingår iprogrammet kan vi ta emot gruppen tidigast kl. 10 eftersom den vedeldade bakugnentar ca 2 h att värma.

I tidsresorna ingår oftast en liten matstund som innehåller t.ex. bröd och saft ellerfrukt, men eget lunchpaket kan också ätas under tidsresan. Meddela era önskemålvid bokningen så dukar vi upp innehållet i er matsäck på riktiga fat. Kom även ihåg attmeddela om eventuella matallergier i samband med bokningen!

Minimipris för tidsresorna är 100 €/grupp. I priset ingår program, matstund, guider,kläder och rekvisita.

Tidsresor för skolbarn (6-10 år)

En vardag i bruket år 1905

1.4–30.5 och 1.9–31.10

Fintvätterskan Fina Ring behöver hjälp med sysslor i hemmet. Följ med på enspännande tidsresa och upplev familjen Rings vardag i början av 1900-talet.

Pris: 70€/grupp + materialavgift 5 €/elev