Framsida > Aktuellt > Byggande av gärdsgård under Internationella museidagen 18.5.

Byggande av gärdsgård under Internationella museidagen 18.5.

Image

Internationella museidagens tema är i år ”Museer, utbildning och forskning”. ICOM vill lyfta fram kulturinstitutionernas viktiga roll i att erbjuda en heltäckande utbildningsupplevelse. Fiskars museum firar Internationella museidagen 18 maj genom att bjuda fritt inträde till museet och visa hur man bygger en gärdsgård!

Kunskapen att bygga gärdsgårdar är en viktig del av vårt immateriella kulturarv. Gärdsgårdar har använts över allt i Finland för att ingärda odlings- och bostadsområden, som skydd för betande boskap, vilddjur och tjuvar. Att bygga gärdsgårdar och hålla dem i skick var allas skyldighet. Landslagarna innehöll noggranna bestämmelser gällande uppförande och underhåll av gärdsgårdar och byastämmans ledamöter brukade genomföra inspektioner av gärdsgårdarna, så kallade gärdsgårdssyner. Så vitt vi vet undervisas gärdsgårdsbygge inte vid någon utbildningsinstitution i Finland i dag, utan kunskapen finns hos enkilda människor. Under museidagen har besökarna möjlighet att bekanta sig med hur man bygger en traditionell gärdsgård i museets trädgård. Som experter fungerar Klas Österlund med sina duktiga medarbetare.

Välkommen!

Läs också