Utforska och lär > Digitala museet > Brukets fest traditioner > Bolagets jubileer

Bolagets jubileer

Fiskars bruk började sin verksamhet år 1649 och lade samtidigt grunden för Fiskars Oyj Abp som i dag är Finlands äldsta existerande aktiebolag . I år (2014) firar Fiskars verksamhetens 365-års jubileum. Fiskars har firat jubileer åtminstone sedan 1800-talet, till exempel firade man år 1899 250-års jubileum med mycket festiviteter. År 1949 öppnade Fiskars museum sina dörrar för första gången i samband med Fiskars 300-års jubileum och därför har just detta år blivit speciellt viktigt för museet. Museets vernissage var ett bland huvudevenemangen under festligheterna och nu, 65 år senare, öppnas en ny basutställning i den nyrenoverade huvudbyggnaden.

År 1899, under 250-års jubileet underhölls gästerna med teater i den nybyggda församlingslokalen. Paul Fager hade till äran av jubileet skrivit en pjäs vid namn ”En midsommarafton på Fiskars 1650”. Precis som namnet anger utspelade sig pjäsen i somriga Fiskars bruket som var alldeles nygrundat. I pjäsen fanns förutom familjen Thorwöste bland annat fiskaren Anders med sin fru Lisa samt smeden Kalle, som djupt beundrar Thorwöstes tjänsteflicka Lisa. Förutom skådespelet fick gästerna njuta av en läcker middag som bestod av biff och en efterrätt som bestod av pannkaka och fruktsoppa. Festens heders gäster var Fiskarsbolagets dåvarande direktör och stenhusets herre bergsrådet Albert von Julin samt frun Sophie von Julin. Parets döttrar ansvarade för serveringen och programmet tillsammans med fabrikens tjänstemän.

Den 31 oktober 1949 då Fiskars firade sitt 300-års jubileum stod församlingslokalen återigen som centrum för festligheterna. Förutom lokalen fungerade också plogverkstaden som festplats och till tillställningen hade man bjudit över 800 gäster. Festen började redan klockan nio på morgonen och inleddes med flagghissning som ackompanjerades av skott som avfyrades till äran av dagen. Därefter gick man till minnesmärket över de stupade för att ära minnet av de fiskarsbor som omkommit i kriget. Den egentliga huvudfesten började klockan ett i plogverkstaden. Under tillställningen belönades 432 lojala arbetare på Fiskars och dessutom fick gästerna njuta av sång- och musik uppträdanden, festtal och diktrecitation. Efter att man druckit kaffe var det dags att flytta sig till församlingslokalen där bland annat Fiskars-filmen och ”Kronikka-pjäsen” skriven av Nanny Westerlund-Serlachius framfördes. Dagen avslutades med fyrverkeri och dans i plogverkstaden.

300-års jubileum firades i en typisk efter krigstida stämning som fylldes av en kärlek till hembygden och en iver att återuppbygga den. Under festligheterna framhävdes Fiskars förflutna och man ärade brukets gamla arbetare. Under festen lyfte man fram brukets tillkomst och von Julin släktens då redan fyra generationer långa arbetsinsats till bruket. Såväl under huvudfesten som i festpublikationer betonade man vardagliga berättelser om brukets invånare och omgivningen kring bruket. Under jubileumsåret 1949 var produktionen i såväl Fiskars som Billnäs och Åminnefors i sin fulla kraft. Bolaget hade inte endast klarat sig helskinnat ur kriget, verksamheten levde en av dess blomstringstider.

Världen förändrades mycket på 50 år och så gjorde också Fiskars. På 80-talet slutade verksamheten i fabrikerna och bruket hotades av en fullständig ödeläggning. Tack vare Fiskars bolagets vice verkställande direktör och fastighetschef Ingmar Lindbergs förtjänstfulla vision upplivades bruket än en gång. Denna gång dock på ett mycket avvikande sätt. Linbergs plan var att erbjuda hantverkare, formgivare och konstnärer billiga bostäder och arbetsrum för att uppehålla livet i bruket. Denna vision förverkligades och gav mycket bra resultat. I dag är Fiskars bruk känt för att vara ett centrum för hantverk och konst. År 1996 grundades hantverkarnas, formgivarnas och konstnärernas andelslag ”Onoma” som bar en mycket synlig roll under 350-års jubileums festiviteter. Redan då lockade bruket till sig ca 100 000 besökare årligen.

I det nyupplivade bruket firade man år 1999 Fiskars 350 år långa historia i en internationell anda där framför allt design uppmärksammades. Fiskars bolaget hade under årtiondena vuxit sig till ett stort internationellt bolag och de orange färgade saxarna som lanserades år 1967 hade verkligen gjort namn för sig. Fiskars hade blivit känt i hela världen för sin goda kvalitet som också representerades av många lokala småföretag. Eftersom man år 1999 äntligen överkommit 90-talets lågkonjunktur kan man se likheter mellan 300- och 350 års jubileerna. Än en gång kunde man med hjälp av bolagets framgångar fylla framtiden med hopp, precis som efter kriget.

Fiskars 350-års minnesfest hölls huvudsakligen i kopparsmedjans svarta sal. Till festen hade bjudits över 400 gäster av vilka en av de viktigaste var president Martti Ahtisaari med sin fru Eeva Ahtisaari. Festiviteterna började klockan fyra på eftermiddagen och enligt tradition inledde Pojo ungdomskör programmet med sång. Därefter höll Fiskars Oyj Abp:s ordförande ett tal på tre språk. Talen och musikuppträdanden fortsatte under hela kvällen som sedan avslutades med en högtidlig middag.

I kopparsmedjans vita sal hade man ställt upp en utställning ”Fiskars i dag” där produkter som tillverkades i samtida Fiskars var framställda. För utställningsarkitekturen ansvarade Barbro Kulvik och Antti Siltavuori som också planerade en utställning i Design Forum där man visade hur fiskars produkter ur en ide utvecklas till en färdig produkt. Fiskars 350 år långa historia firades också med två publikationer: ”Fiskars 350” jubileumsbok skriven av C.E. Carlson och illustrerad av Erik Bruun och jubileumspublikationen av ”Fiskars 1649-350 vuotta suomalaista teollisuushistoriaa”. Finska posten publicerade även Jaana Artomaas serie av frimärken, ”Finnish Design”, som hade motivet av olika Fiskars produkter. Precis som år 1949 belönades också nu Fiskars bolagets lojala personal, denna gång av president Ahtisaaris initiativ som belönade fiskars bolagets arbetare den vita rosen ansiomerkki  Hembygdsföreningen och dess långvarige ordförande Margareta Gripenberg belönades med Jacob von Julin priset för sitt tålmodiga och frivilliga arbete för den lokalhistorien.    

Under året 2014 har man i Fiskars firat 365-års jubileum genom olika evenemang. I kopparsmedjans vita sal har besökarna kunnat bekanta sig med fiskars historia och produkter. Utställningen planerades av Barbro Kulvik och Antti Siltavuori, båda med gedigen erfarenhet av Fiskars utveckling. Förutom utställningen i kopparsmedjan presenterar Fiskars sin verksamhet också genom andra utställningar som till exempel ”Orange and more” i Arabia, Helsingfors. Den 1 juni öppnade fiskars museum sin nya basutställning i den nyrenoverade huvudbyggnaden. I 2000-talets anda firar fiskars sitt jubileumsår också på nätet http://365.fiskarsgroup.com/

Källor och litteratur:

Fiskars – Tänään ja 300 vuotta sitten juhlavuosijulkaisu
Fiskars – Focus 1999 juhlavuosijulkaisu
Fiskars 365-julkaisu ja www.fiskarsvillage.fi