Utforska och lär > För skolor > Guidade turer och verkstäder

Guidade turer och verkstäder

Våra utställningar och verkstäder öppnar dörren till en annan tid och kan fungerasom utgångspunkt till undervisningen. Vi rekommenderar att boka en guidning, menutställningarna kan också besökas på egen hand med handledning av läraren. Iverkstäderna ingår besök i något av våra utställningar och sedan får gruppenbekanta sig med gamla arbetsmetoder och redskap i praktiken.

Bra att veta innan museibesöket

Lärare är på förhand välkomna att bekanta sig med museets utställningar ochprogram. Det är också möjligt att få förhandsmaterial om utställningarna.

Skolgruppen är på lärarens ansvar under hela museibesöket. Informera barnen påförhand om att man inte får röra museiföremålen i utställningarna eftersom de alla ärunika och museets uppgift är att bevara dem för kommande generationer. Undantagutgör rekvisitaföremålen, vilka används vid t.ex. tidsresor och verkstäder; de är till föratt användas.

Planerar ni att spendera en hel dag i Fiskars så kan vi rekommenderaträdslagsstigen, ett besök hos smeden eller glasblåsaren som alternativa program.Mer information om dem hittar ni på brukets hemsida fiskarsvillage.fi.

Guidad rundtur i museet (4-16 år)

Under den barnanpassade rundturen i museets utställningar får man bland annatveta hur järn tillverkades för många hundra år sedan, varför Fiskars bruk byggdes viden å och hur arbetarbarnens liv såg ut i slutet av 1800-talet. Vi anpassar gärnaguidningen enligt gruppens önskemål.

Gruppstorlek: maximalt 25 personer

Längd: 45 min

Inträde: fritt inträde (upp till 18 år)

Guidningspris: 40 €/grupp (vardagar)

Bakningsverkstad

På museiområdet finns en gammal bagar- och mangelstuga. I verkstaden bekantar vi oss med brukets mattraditioner, mal mjöl, bakar i den vedeldade bakugnen och kärnar smör.

Gruppstorlek: maximalt 12 elever

Längd: 1,5 h

Pris: 55 €/grupp + materialavgift 3 €/person

Tennverkstad (9-12 år)

Vi bekantar oss med järnframställning i Opp-i-bruke -utställningen och lär oss sedangjuta tenn i lekgjuteriet.

Gruppstorlek: maximalt 8 elever

Längd: 1,5 h

Pris: 55 €/grupp + materialavgift 5 €/ person

Arkivdetektiverna (9-12 år)

I Pojo lokalhistoriska arkiv finns en kappsäck full med gamla brev, vykort ochfotografier! Hur såg Afrika ut med kapten Kongos ögon? Av vem har Olga fått brev? Vad blev Edmund som stor? Kom och lös gåtan om familjen Grundström! Iverkstaden provar vi också att skriva med gammaldags bläckpenna.

Gruppstorlek: maximalt 12 elever

Längd: 1,5 h

Pris: 55 €/grupp